Brannslukker pulver 2kg

Nor-Tec ABC 2kg

Kategori:

Brannslukker Nor-Tec ABC 2kg
Trykkladet ABC pulverslukker med manometer. Mot branntilløp i treverk, tekstiler, papir og andre porøse materialer. Branner i brennbare væsker, brennbare gasser og i EL-anlegg. Leveres med veggbrakett. – Produsert i.h.t. NS-EN3.

Modell: PD2
Produkt/modell nr: 83256
Slukkemiddel: 2kg pulver
Brannklasse: ABC
Slukkeeffekt: 13A 89B C
Drivgass: Nitrogen
Arbeidstrykk: 14 barV/ +20c
Temperaturområde: -30c/+60c
Totalvekt: 3,5 kg
Diameter beholder: 100 mm
Total høyde: 380 mm
Rattmerke: 0575
CE-nummer: 0029
PRODUKTDATABLAD