Brannslanger

Brannslanger skal kontrolleres etter NS 671-3 og har samme intervall som for slukkeutstyr, samt trykkprøving hvert 5 år.