Brannslanger

Brannslanger skal kontrolleres etter NS 671-3 og har samme intervall som for slukkeutstyr, samt trykkprøving hvert 5 år.

Slangetromler som er i forskriftsmessig stand, gir en meget effektiv mulighet for brannbekjempelse med kontinuerlig og umiddelbar tilførsel av vann. De er særlig verdifulle i et tidlig stadium av en brann og kan betjenes effektivt av en person uten opplæring. Slangetromler har lang brukstid, men for at de skal være nyttig, skal de vedlikeholdes for å sikre at de er klare øyeblikkelig når uhellet er ute.

FORDELER
– Brannslanger har ubegrenset tilførsel av slukkemiddel(vann).
– Brannslangen er en fast installasjon i bygningen og er enkel å bruke.
– Brannslangen har lenger kastelengde enn en håndslukker.

GENERELT
– Vanligvis vil en kombinasjon av brannslanger og håndslukkere være den beste dekningen man kan få av slukkeutstyr.
– Byggeforskriftene stiller krav til montering av brannslanger, supplert med håndslukkere vanligvis i områder med særskilt brannrisiko og hvor vann ikke er egnet som slukkemiddel.
– I eldre bygg vil ofte dekningen av brannslanger være mangelfull og det må suppleres med flere håndslukkere for å ivareta den generelle brannsikringen av bygget.