Evakueringsøvelse

Sørg for at alle i bygget vet hva de skal gjøre når brannalarmen går.

RØMNINGSVEIER
En rømningsvei er forbindelsen mellom en branncelle og det fri, spesielt tilrettelagt for rømning ved brann. Rømningsvei skal være en egen branncelle.
– Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for rask og sikker rømning.
– Adkomst til rømningsveien skal til enhver tid holdes ryddig.

 

Send oss en forespørsel

Kursbestilling