Evakueringsøvelse

Fra evakueringsøvelse hos KLP Eiendom

Sørg for at alle i bygget vet hva de skal gjøre i det brannalarmen går.

 

Send oss en forespørsel

Kursbestilling