Brannslukkere

Brannslukkere skal kontrolleres årlig hos bedrift og hvert 5. år hos privat av en kompetent person med grønt sertifikat. Kontrollen utføres etter NS 3910.

FORDELER
– Kan tilpasses den spesifikke brannrisikoen på stedet mht. antall, type og mengde.
– Er fleksible mht. plassering i brannobjektet.
– Er hurtig å bruke og lette å frakte med seg til brannstedet.
– Kan enkelt ettermonteres eller omplasseres dersom brannrisikoen endres.