Brannslukkere

Alle brannslukkere skal kontrolleres årlig hos bedrift og hvert 5. år hos privat av en kompetent person med grønt sertifikat. Kontrollen utføres etter NS 3910.