TAKSIKRING

Kontakt oss

Kontakt oss

TAKSIKRING FOR FLATE TAK

Taksikring refererer til tiltak og installasjoner som implementeres for å sikre trygg tilgang og bevegelse på takflater. Dette er spesielt viktig for bygninger der det er nødvendig med regelmessig vedlikehold, inspeksjon eller tilgang til tekniske installasjoner på taket.

Ved å implementere taksikringstiltak kan man redusere risikoen for fallulykker og skape en tryggere arbeidsplass for personer som jobber på eller har tilgang til takflater.
VI LEVERER OG MONTERER LØSNINGER FOR SIKRING AV FERDSEL PÅ FLATE TAK. (REKKVERK OG SIKRINGSPUNKT)
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)