PASSIV BRANNSIKRING

Kontakt oss

Kontakt oss

BRANNTETTING

Branntetting refererer til prosessen med å forhindre spredning av brann gjennom å tette eller beskytte åpninger og gjennomføringer for å begrense flammespredning, røyk og varme. Dette er en viktig del av brannsikkerheten i bygninger og konstruksjoner.

Branntetting innebærer vanligvis bruk av spesielle materialer og teknikker for å sikre at brannen ikke sprer seg gjennom åpninger i vegger, gulv, tak eller andre bygningsdeler. Dette kan omfatte bruk av brannhemmende materialer, tetningsmidler og andre brannsikre produkter for å hindre at brannen sprer seg fra ett område til et annet.
VI BRANNTETTER ALLE TYPER GJENNOMFØRINGER OG ÅPNINGER I BRANNCELLER / BRANNSKILLER.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)

LYDTETTING

Lydtetting refererer til tiltak som tas for å redusere overføringen av lyd fra ett område til et annet. Dette kan omfatte bruken av lydisolerende materialer, forseglinger og konstruksjonsteknikker som bidrar til å begrense støyoverføring mellom rom eller fra eksterne kilder.

Noen ganger kan materialer som brukes for lydisolering også ha egenskaper som bidrar til passiv brannsikkerhet. For eksempel kan brannhemmende materialer, som gipsplater eller spesielle isolasjonsmaterialer, tjene både til å begrense spredningen av brann og redusere lydoverføring.
VI HAR PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LYDTETTING OPP TIL 65dB.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)

FUKTTETTING

Fukttetting refererer til tiltak som er designet for å hindre inntrenging av fuktighet i bygningskonstruksjoner, samtidig som de opprettholder eller forbedrer brannmotstanden. Vann eller fuktighet kan påvirke materialets brannmotstandsegenskaper og forringe integriteten til brannsikre strukturer over tid.

Det er viktig å integrere fukttettingsstrategier som en del av den generelle bygningsplanleggingen og vedlikeholdet for å sikre at brannsikkerheten opprettholdes over tid. I tillegg til å forhindre skade på materialer, kan effektiv fukttetting også bidra til å unngå andre problemer som muggvekst og strukturell svekkelse.
LA OSS SIKRE GJENNOMFØRINGER OG ÅPNINGER MOT FUKT.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)

BRANNISOLERING AV STÅL

Brannisolering av stål refererer til bruk av spesifikke materialer og teknikker for å forhindre eller begrense spredningen av brann gjennom stålelementer i bygninger. Stål er en vanlig bygningskomponent, og for å opprettholde brannsikkerheten i en struktur, er det viktig å beskytte stålet mot høy temperatur som kan svekke den strukturelle integriteten.

Standarder for brannsikkerhet spesifiserer ofte kravene til brannisolering av stål i ulike typer bygninger. Det er viktig å konsultere lokale byggeforskrifter og standarder for å sikre at brannisoleringen oppfyller nødvendige krav.
VI BRANN-ISOLERER ALLE TYPER BÆRENDE STÅL, BÅDE MED MINERALULL OG BRANNMALING.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)

BRANNBESKYTTELSE AV TREVERK

Brannbeskyttelse av treverk i forbindelse med passiv brannsikkerhet involverer bruk av spesifikke tiltak og materialer for å redusere risikoen for brannspredning gjennom trekonstruksjoner. Tre er en vanlig bygningskomponent, og det er viktig å implementere brannsikkerhets tiltak for å bevare integriteten til strukturer i tilfelle brann.

Når det gjelder passiv brannsikkerhet, er målet å forsinke eller hindre spredning av brann gjennom strukturer. Riktig implementering av brannbeskyttelses tiltak for treverk er derfor en viktig del av å sikre at bygninger er trygge og i stand til å motstå brannspredning.
VI BRANNBESKYTTER ALLE TYPER INNVENDIG TREVIRKER.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)

BRANNCELLEVEGGER

En branncellevegg er en konstruksjon som er designet for å begrense spredningen av brann innenfor en bygning. Dette er en viktig komponent i passiv brannsikring, som fokuserer på å bruke strukturelle og konstruktive elementer for å hindre eller begrense brannspredning.
VI LEVERER BRANNCELLEVEGGER.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)