Nødlys

Nødlys skal hjelpe å føre personer raskt ut av bygget når forsyningen til det normale lyset faller bort.

Nødlys regnes som en samlebetegnelse for markeringslys og ledelys. Det er eier av bygget som er ansvarlig for å følge opp krav som stilles til nødlys.

Ledelys
Ledelys er lyskilder som har i hensikt å lyse dersom den normale belysningen forsvinner på grunn av et strømbrudd. Ledelyset sørger for at rømningsveier blir tilstrekkelig belyst.

Markeringslys
Markeringslysene har i hensikt å markere rømningsveiene til bygget slik at man kommer seg trygt ut av bygget.