BRANN / RØMNINGSSTIGER

Kontakt oss

Kontakt oss

BRANN / RØMNINGSSTIGER

Brann- og rømningsstiger er viktige sikkerhetsutstyr som brukes i bygninger for å gi en alternativ rømningsrute i tilfelle brann eller andre nødsituasjoner når hovedtrappene eller korridorene ikke er trygge å bruke.
Alle beboere/ansatte bær være kjent med bruk og plassering da det er en del av en helhetlig brannsikkerhetsplan for bygningen.
VI LEVERER BRANN / RØMNINGSSTIGER I.H.T GJELDENE FORSKRIFTER, KAN OGSÅ.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)

ADKOMSTTRAPPER

Adkomst trapper refererer til trapper som gir tilgang til og fra bygninger, etasjer eller andre områder. Disse trappene spiller en viktig rolle i bygningens infrastruktur, og de er designet for å gi en sikker og effektiv rute for beboere og ansatte.
VI LEVERER OG MONTERER RETTLØPSTRAPPER OPP TIL 7 LØPEMETER, SPESIELT FOR ADKOMST TIL TEKNISKE INSTALLASJONER OG VEDLIKEHOLD.
Ta kontakt for pris og løsninger (trykk her)