Brannslukker No-Flame Co2 2kg

Mot branntilløp i brannfarlige væsker og elektriske anlegg. Må ikke brukes direkte mot personer. Slukkegassen har en temperatur på ca. –78C. – Produsert i.h.t. NS-EN3.

PRODUKTDATABLAD No-Flame 2kg Co2

Kategori:

Modell: TMCD2B
Produkt/modell nr: DNV – 600 – 007
Slukkemiddel: 2kg Co2
Brannklasse: B
Slukkeeffekt: 34B
Drivgass: Co2
Arbeidstrykk: 55 bar v/ +20c
Temperaturområde: -30c/+60c
Totalvekt: 6,2 kg
Diameter beholder: 100 mm
Total høyde: 570 mm
Rattmerke: 0029
CE-nummer: 0036