Service og vedlikehold

Det eksisterer lover, forskrifter, veiledninger og retningslinjer hvor det settes krav til kontroll og service.
Teknisk Industrivern AS tilbyr kontroll og service, utført av sertifiserte medarbeidere og etter gjeldende lover, forskrifter og standarder på følgende:

VEDLIKEHOLDSNIVÅER
ETTERSYN

Eier/bruker skal sørge for regelmessig vedlikehold av håndslukkere.
KONTROLL
Utføres av kompetent person og består av utvendig undersøkelse av apparatet, kontroll av trykk, kontroll av slukkemiddel, og eventuelt innvendig kontroll av beholder.
SERVICE
Utføres av kompetent person og består hovedsakelig av innvendig kontroll av beholder, tømming/kontroll, refylling, eventuelt trykkprøving og eventuelt en komplett overhaling av håndslukkern.