Brannslukker skum 6L

Nor-Tec AB 6L

Kategori:

Brannslukker Nor-Tec AB 6L
Trykkladet AB skumslukker med manometer. Benyttes mot branntilløp i treverk, tekstiler, papir, porøse materialer og brennbare væsker. Slukkeren kan også benyttes mot brann i elektriske anlegg inntil 1000V. – Produsert i.h.t. NS-EN3.

Modell: FM6
Produkt/modell nr: 83330
Slukkemiddel: 6liter skum
Brannklasse: AB
Slukkeeffekt: 21A 183B
Drivgass: Nitrogen
Arbeidstrykk: 14 bar v/ +20c
Temperaturområde: +5c/+60c
Totalvekt: 9,9 kg
Diameter beholder: 150 mm
Total høyde: 525 mm
Rattmerke: 0575
CE-nummer: 0029
PRODUKTDATABLAD