Brannslukker Nor-Tec Co2 5kg

Modell: TMCD5B
Produkt/modell nr: 83334
Slukkemiddel: 5kg Co2
Brannklasse: B
Slukkeeffekt: 89B
Drivgass: Co2
Arbeidstrykk: 55 bar v/ -20c
Temperaturområde: -20c/+60c
Totalvekt: 16 kg
Diameter beholder: 130 mm
Total høyde: 750 mm
Rattmerke: 0575
CE-nummer: 0029

Kategori:

nor-tec håndslukker – 5 kg. CO2-slukker.

Mot branntilløp i brannfarlige væsker og elektriske anlegg. Leveres med veggbrakett. Må ikke brukes direkte mot personer. Slokkegassen har en temperatur på ca. –78C. – Produsert i.h.t. NS-EN3.

PRODUKTDATABLAD Nor-Tec 5kg Co2