Brannslukker Housegard A 6L

Trykkladet A vannslukker med manometer. Mot branntilløp i treverk, tekstiler, papir og andre porøse materialer.  – Produsert i.h.t. NS-EN3.

PRODUKTDATABLAD Housegard 6 liter A

Kategori:

Modell: WE6HO-A
Produkt/modell nr: 600260
Slukkemiddel: 6liter vann
Brannklasse: A
Slukkeeffekt: 21A
Tømmetid: 35sekunder
Kastelengde: 4-6meter
Drivgass: Nitrogen
Arbeidstrykk: 12 bar
Temperaturområde: +5c/+60c
Totalvekt: 9,8 kg
Diameter beholder: 160 mm
Total høyde: 550 mm
Rattmerke: 0029/2023
CE-nummer: 0036