Salvequick Plasterautomat

For rask og enkel tilgang til plaster. Plastrene er synlige og rene til det er bruk for dem.

Salvequick plasterautomat er spesielt beregnet for bruk innenfor næringsmiddelindustrien.
Rask og enkel tilgang til plaster som trekkes rekkes nedover. På den måten unngår man å tilsmusse elle søle blod på de andre plastrene.

Plasterautomaten leveres tom.
PRODUKTDATABLAD