Parat redningsline

Sikre deg trygg og pålitelig evakuering i nødsituasjoner med vår Redningsline for alternativ evakuering.

 

Kategori:

Egenskaper:

 1. Lengdealternativer:
  • 7 meter: Ideell for mindre bygninger og lavere etasjer.
  • 13 meter: Passer godt for mellomstore strukturer og fleretasjes bygninger.
  • 19 meter: Utmerket for høye bygninger og komplekse evakueringsscenarioer.
 2. Enkel i Bruk:
  • Tydelige instruksjoner gjør det enkelt å bruke selv for personell uten spesiell trening.
  • Lettvektsdesign for enkel håndtering i stressende situasjoner.
 3. Allsidig Bruk:
  • Passer for forskjellige bygningstyper, fra kontorer og hoteller til industrielle komplekser.
  • Kan brukes som et supplement til eksisterende evakueringsplaner.

Bruksområder:

 • Evakuering fra bygninger i tilfelle brann eller andre farer.