Førstehjelpskoffert COMBI, Snøgg

Snøggkofferten COMBI er en utrykningsenhet rikelig forsynt med alt du trenger på skadestedet.

Førstehjelpskofferten skal være sentralt plassert og holdes komplett for maksimal beredskap. Egner seg bra på anleggsområder og i produksjon. Innholdet er pakket i oversiktlige poser som er nummerert og merket med piktogrammer som viser bruksområder på innholdet.

INNHOLD
Innholdspose 1. Plaster
Innholdspose 2. Brudd og klemskader
Innholdspose 3. Sår og Kutt
Innholdspose 4. Hygiene
Innholdspose 5. Øyeskylle
Innholdspose 6. Blødninger
Innholdspose 7. Brannskade
Innholdspose 8. Redningspakke
Innholdspose 9. Store blødninger
PRODUKTDATABLAD