Automatisk Slukkeanlegg for kjøkken

Kategori:

Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slukkeanlegg.

Kontakt oss