Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Sikkerhet i hjemmet.
 
Brannsikkerhet hjemme hos deg er veldig viktig! Visste du at det ta deg bare rundt 10 minutter å sjekke om din brannsikkerhet er i orden?
 
Begynn med å sjekke røykvarsleren! Røykvarsleren redder liv!
Varslingen er viktigst! En røykvarsler kommer å vekke deg i tid når røyken begynner å spre seg. Når den begynner å pipe har du maksimalt 3-4 minutter å komme deg ut av boligen din. Det er røyken som dreper oftest, ikke flammene.
 
Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje.
 • Se til at den er riktig plassert!
 • Den skal ikke vare montert i et hjørne eller nære veggen (min. 30 cm i fra).
 • Hvis den henger nært baderom og kjøkken kan den pipe veldig ofte. Da bør du revurdere plasseringen.
 • Du bør ha en røykvarslere på hvert soverom
 • Sjekk røykvarsleren en gang pr. måned
 • Bytt batteri én gang i året. ( 1.desember er røykvarslerens dag!)
 • Flere sammenkoblede røykvarslere anbefales.
 
De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.
 
Fortsett med slokkeutstyret!
 • En brann utvikler seg raskt – med slokkeutstyr kan du slokke brannen i startfasen.
 • Hvis det oppstå mye røyk bør du heller evakuere enn å prøve å slokke.
 • Det er påbudt med husbrannslange eller håndslokkeapparat.
 • Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig og ikke pyntes eller brukes som kleshenger – les bruksanvisningen
 • En husbrannslange skal kunne nå til alle rom i boligen
 • Sjekk at slokkeutstyret er i orden.
 
Vet du dine rømningsveier? Og er de fri av rot?
 • Det skal finnes to rømningsveier ut av boligen din. Iht. lovverket er et vindu opp til 5m fra bakkenivå en sekundær rømningsvei.
 • Av og til er også brannvesenet andre rømningsveien. Men personer i boligen bør være informert om det.
 • Du skal kunne komme deg raskt ut av boligen – uten å bruke nøkkel
 • Rømningsveiene må ikke blokkeres av møbler, sykler, barnevogner og andre ting.
 • Det er et felles ansvar/plikt å holde rømningsveiene ryddige.
 • Ved større boligenheter bør rømningsveiene ha god belysning.
 
Sjekk sikringene! Dersom noe er galt – kontakt elektriker!
 • Sikringene er husets sikkerhetsvakt for det elektriske anlegget
 • Dersom sikringene går ofte eller er svært varme – kontakt elektriker for å sjekke hele det elektriske anlegget
 • Dersom du har skrusikringer: Sjekk at de er skikkelig tilskrudd. De skal ikke vare løse eller varme.
 • Hobbyelektrikeren er brannfarlig!
 
Ha respekt for elektrisiteten!
 • Ha færrest mulig elektriske apparater på når du sover eller forlater boligen
 • Hold alltid komfyren under oppsyn når du lager mat. Nye boliger skal ha komfyrvakt!
 • Bruk elektriske apparater riktig – les bruksanvisningen
 • Bruk ikke de elektriske varmeovnene som tørkestativ – plasser ovnene i god avstand fra gardiner og lignende
 • Stikkontakt lister skal ikke brukes i forbindelse med apparater som forbruker mye strøm!
 • Du har ikke lov til å installere eller utføre arbeid på det fast monterte elektriske anlegget
 • Du har kun lov til å montere løse lampeledninger og lignende
 
Har og bruker du ovn? Unngå brann – fyr riktig!
 • Fyr med tørr ved og ha alltid god trekk
 • Aske skal oppbevares i ubrennbar beholder med lokk
 • Tøm aske forsvarlig. Aske kan være brannfarlig i flere dager
 • Har du spørsmål om fyring – kontakt feierne
 
Vet du nødnummeret til brannvesenet? Brannvesenet redder liv og verdier!
 
Rask varsling gir rask hjelp. Ring 110
Når du melder brann: Si hvem du er og oppgi riktig adresse
Svar på operatørens spørsmål så godt du kan og følg instruksjonene.