Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
 
 
BHT Bergen AS skal i samarbeid med representant fra bedriften, bistå bedriften med å oppfylle sine forpliktelser innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet slik disse er etter Arbeidsmiljøloven og bedriftens internkontrollsystem og legge til rette for sunne og trygge arbeidsforhold for de ansatte. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. BHT Bergen AS har godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Hos HP Schou er kunden alltid i sentrum. Vi velger ikke den enkleste, men den beste løsningen. Vi inngår ikke kompromisser når det gjelder våre kunders ønsker og behov. Vi er vant til å samarbeide med kunder som legger vekt på unike konsepter og løsninger. HP Schou har Nordens største utvalg af nonfood-varer til omgående levering i de mengdene du trenger i din butikk.

Omnico AS selger og produserer sikkerhetsprodukter. Produktene sikrer evakueringen og beskytter personell mot skader. Vi tilstreber oss å etterleve gjeldende regelverk. Omnico representerer EVAC+CHAIR LTD og Permalight AG i Norge. Omnico er meget konkuransedyktige,fleksible og har kort leveringstid.

 
Fra starten av i 1996 var hovedtyngden av selskapets arbeid knyttet til entreprenørvirksomhet innen passiv brannsikring, samt brannteknisk kontroll og service. Branntetting og isolering av stålkonstruksjoner har hele tiden vært sentrale arbeidsområder, men nye forskrifter og behov i markedet har ført til kraftig utvidet virksomhetsområde. I tillegg til den tradisjonelle branntekniske entreprenørdelen er det opprettet avdelinger for byggteknikk/rehabilitering.

 
Over 500 000 hjem og bedrifter er i dag tilkoblet Gets fiberbaserte nett, og over 1,8 million privat- og bedriftskunder bruker tjenestene våre hver dag. Stadig flere ønsker å knytte seg til fibernettet vårt, og vi har i flere år hatt en meget sterk vekst innenfor både bredbånd og tv. get nett, leverer vi også tjenester gjennom 31 regionale partnere fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør. Sommeren 2018 ble Get kjøpt av Telia Company er nå del av Nordens sterkeste telekomselskap.