Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 

Røykvarsleren - hjemmets viktigste livredder
 
Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hva trenger du? Hvor skal du henge de opp? Hvordan skal de vedlikeholdes?
 
Vi anbefaler optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse kan kjøpes både enkeltvis og i sett. Sjekk på emballasjen at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden "NS-EN 14604".
 
Optiske røykvarslere reagerer i mange tilfeller raskere enn ioniske røykvarslere. At røykvarslerne er sammenkoblet, betyr at alle går i alarm samtidig, straks én av de oppdager røyk.
 
Alternativt kan du ha et brannalarmanlegg tilknyttet en hussentral, et alarmselskap eller direkte til brannvesenet.

EVAC+CHAIR Evakueringsstol
 
Spesielt utviklet og konstruert med tanke på evakuering av funksjonshemmede, skadde ellerbevisstløse personer fra fler-etasjes bygninger i tilfelle brann eller andre katastrofer hvor heiser og normale utganger ikke kan benyttes.
 
Rømningsstolen gjør det dermed også lettere for bedrifter og institusjoner å tilby arbeid til grupper av befolkningen som tidligere har vært vanskelige å ansette på grunn av problemene som oppstår dersom en hurtig rømning av bygningen skulle bli nødvendig.
 
Enkel betjening
Bare en person er nødvendig for å betjene EVAC+CHAIR til å transportere passasjeren raskt langs korridorer, rundt trange hjørner og ned trapper til sikkerhet. Tunge løft er ikke lenger nødvendig. EVAC+CHAIR oppbevares ved eller i nærheten av hvilken som helst utgang, hvor den foldes sammen og henges på veggmonterte spesialkroker klar til øyeblikkelig bruk.
 
Lav vekt - stor styrke
Denne stolen er laget av aluminium og er meget lett å bruke. Det er tre modeller, en for normal trappevinkel og en for brattere trapper samt en modell for evakuering av fly.
 
Den glir ned trappen
Hurtighet, sikkerhet og bekvemmelighet er tre vesentlige fortrinn ved «EVAC+CHAIR» sammenlignet med den tungthåndterlige rullestolen vi er vant med. Ingen bevegelseshemmet person blir forlatt eller tvinges til å bruke trappene når brann eller alarm har forårsaket heisstans.
 
Den triller bortover gulvet
Kompakt forhåndslagring på strategiske steder gjør at en «hurtig-rullestol» alltid er tilgjengelig til bruk i en nød-situasjon og muliggjør rask og sikker transport av personell gjennom korridorer til heiser og utganger.
 
Tilpasset trapper
På trappeavsats vil stolens geometri gjøre at hele vekten overføres til de to hovedhjulene slik at retningsendringer og horisontaltransporten går greit.
 

Brannsikkerhet på hytten
 
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.
Typiske brannårsaker
 
Årlig er det branner og branntilløp i over 1000 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker.
 
Vedlikehold
Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.
 
Sjekkliste
  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
  • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette.
 
Kilde: Norsk Brannvernforeing

Må gjennomføre brannkurs for å få tilgang til internet.
 
Visste du at alle studenter som flytter inn i Sammen Bergen sine studentboliger må gjennomføre et brannkurs for å få tilgang til internett?
 
Kurset tar ca. 20 minutter og studentene må bestå "eksamen" før internettilgangen blir åpnet opp. Et fantastisk tiltak!
 
Stolt og kry leverandør av dette konseptet. Sammen med bredbåndsleverandør, GET og Studentsamskipnaden i Bergen har vi utviklet e- læringskurs i brannvern for studentene tilpasset lokalt for det enkelte objekt! Først når studentene har gjennomgått og bestått kurset får de full tilgang på internett! .
 
 
Teknisk industrivern AS er stolt og kry leverandør av dette brannvernkurset til alle studentboligene.
 
Vi kan BERGEN! Vi kan BRANNvern!

01.12.2019
 
Husk å bytte batteri i røykvarsleren.
 
Bytt batteri i røykvarsleren din og sjekk at den virker. Test batteriet ved å trykke på testknappen, og sjekk også om røykvarsleren reagerer på røyk. Røykvarsleren redder liv! Den varsler tidlig om at en brann er under utvikling, slik at du kan komme deg ut i tide.
 
Alle må ha røykvarsler
Alle boliger - leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter - skal ha minst én godkjent røykvarsler eller et FG-godkjent brannalarmanlegg. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje og den skal høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket. Eieren av boligen har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Brukeren av boligen har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri.
 
Skift batteri en gang i året
De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Batteriet må da skiftes så snart som mulig. Røykvarslere bør testes minst en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør skiftes en gang i året, med mindre du har batterier med lengre levetid. Gjør det til en vane å bytte batteri på Røykvarslerdagen 1. desember. Hjelp også eldre du kjenner med å bytte batteri denne dagen.
 
Seriekoblede røykvarslere
Røykvarslerne bør være seriekoblet slik at de varsler samtidig. Alle i huset vil da kunne bli varslet om brann i en annen etasje. Dersom du vil koble sammen røykvarslerne, må du anskaffe varslere som er beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel og kan gjøres selv.
 
Ionisk eller optisk?
Det er flere typer røykvarslere, både optiske, ioniske og kombinasjonsvarslere. Optiske røykvarslere reagerer raskest ved ulmebrann, mens ioniske røykvarslere reagerer raskest på åpen ild. Vi anbefaler optiske eller kombinerte varslere.
 
Plassering er viktig
Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg. Varslerne bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen. I hus med flere etasjer bør varslerne monteres nær trappene.
 
Test røykvarsleren med røyk
I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Bruk røyk fra testpinne, testspray eller vanlig fyrstikk for å teste om selve røykvarsleren reagerer på røyk. Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest.
 
Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken. Det anbefales å skifte ut røykvarslere som er eldre enn 10 år, fordi følsomheten reduseres over tid.
 
Kilde: Bergen Brannvesen