Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Å lade Teslaen hjemme blir som å drifte en liten leilighet i tillegg til eneboligen - på samme kurs. Her er 7 tips for sikker lading.
 
Populariteten til elbilen har eksplodert
Nå er det nesten 50.000 elbiler på norske veier, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Flere elbiler på veiene er selvfølgelig veldig bra. Samtidig er det elektriske anlegget i mange hus og garasjer ikke bygget for å håndtere lading av elbil. Vi står overfor en ny og alvorlig utfordring for brannsikkerheten i norske hjem.
 
Strømforbruket kan fort øke med 20 prosent hvis du lader elbilen hjemme. En elbil med et normalt kjøremønster på 15.000 kilometer i året, og som bruker 0,2 kWh/km, vil ha et årlig strømforbruk på rundt 3000 kWh. Til sammenligning bruker en husholdning i snitt 16.000 kWh elektrisk strøm i året, ifølge Statistisk sentralbyrå.
 
Stor belastning på elanlegget
-Å lade Teslaen hjemme blir som en drifte en liten leilighet i tillegg til eneboligen - på samme kurs. Når du lader elbilen utgjør det en stor belastning på det elektriske anlegget, og ofte over flere timer. Det gir fare for varmegang i ledningsnettet, som kan ende med brann. Felles garasjeanlegg er spesielt brannfarlige.
 
Tips for sikker ladning av elbil hjemme:
 
  1. Test det elektriske anlegget før du lader elbilen første gang.
  2. Stikkontakten du bruker til lading bør ha en dedikert strømkurs med 16A sikring.
  3. Ha jordfeilbryter i kursen du lader på.
  4. Om du bruker skjøteladning må ikke ladestrømmen være over 8A. Ladningen må overvåkes ved å kjenne på om det blir temperaturøkning i kabel eller kontakter.
  5. Hvis du bruker kabelsnelle må du sørge for at hele lengden trekkes ut. Da unngår du varmeutvikling i det som ligger igjen på snellen.
  6. Sjekk om du har 230V IT eller 230V/400V TN-system, siden det kan påvirke typen lading i elbilen.
  7. Sørg for god brannsikring av garasjen hvor du lader elbilen. Innvendige gipsplater og isolasjon med høy varmemotstand er gode løsninger.