Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Evakueringsøvelse 10.10.2012
 
Bedriftens industrivern hadde planlagt en realistisk øvelse der alarmen gikk etter røykutvikling i maskinrommet i kjelleren. Alle personer i anlegget ble evakuert , og brannvern og førstehjelpsteam rykket planmessig ut og gjorde jobben sin slik de skulle. Teknisk Industerivern AS var til stede som observatører og utarbeidet en rapport om øvelsen.