Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 

Baggasje, 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8618

Bøttekott, 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8613

Damegarderobe 30x10, pvc
 
1 mm pvc
Varenr: 8621

Dusj 20x20 pvc, halv kropp
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8612

Dusj 20x20, hel kropp
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8611

Dusj/felles, 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8610

Funksjonshemmede, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8606

Førstehjelp 20x20, pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8620

Garderobe symbol, 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8617

Handikap parkering, 30x20
 
1 mm pvc
 
Varenr: 8627

Heis, 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8615

Herregarderobe 30x10, pvc
 
1 mm pvc
Varenr: 8622

Kafeteria, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8609

Kontor 30x10
 
1 mm pvc
Varenr: 8625

Lager, 30x10 pvc
 
1 mm pvc
Varenr: 8624

Møterom 30x10, pvc
 
1 mm pvc
Varenr: 8623

Opplysning, pil, rett,20x20
 
1 mm pvc
 
 
Varenr: 8601
 

Opplysning, pil, skrå,20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8602

Påbudt alle symbol 30x20
 
1 mm pvc
 
Varenr: 8525

Påbudt m/ hjelm,20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8501

Påbudt m/ hørselvern,20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8504

Påbudt med ansiktsvern, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8507

Påbudt med hjelm, symbol og tekst, 30x20
 
1 mm pvc
 
Varenr: 8521

Påbudt med hørselvern,symbol og tekst,30x20
 
1 mm pvc
 
Varenr: 8524

Påbudt med livline, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8508

Påbudt med pustemaske, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8506

Påbudt med vernefottøy, symb.og tekst,30x20
 
1 mm pvc
Varenr: 8522

Påbudt med vernehansker, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8505

Påbudt med vernekler, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8511

Påbudt med vernesko, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8502

Påbudt med øyevern, symbol og tekst, 30x20
 
1 mm pvc
 
Varenr: 8523

Påbudt med øyevern, symbol og tekst, 30x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8503

Påbudt vei fotgjengere, symbol, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8509

Røyking tillatt, 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8619

Spisested, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8608

Stellerom 20x20, pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8614

Telefon, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8607

Toalett, Herre/Dame 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8605

Toalett, kvinner, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8603

Toalett, menn, 20x20
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8604

Trapp 20x20 pvc
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8616

Tv-overvåket område 20x30
 
1 mm pvc
 
 
 
Varenr: 8626