Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Bruksområde
Evac+Chair Minibåre benyttes ved liggende forflyt-ninger, først og fremst til og fra Evac+Chair, ambu-lansebåre, transport av pasienter i trapper, evaku-ering fra trange rom etc. Vi anbefaler båren i mil-jøer hvor det er organisert og systematisk evakue-ringstrening. Den kan med fordel brukes offshore og ombord i fartøy
 
Egenskaper og fordeler
Evac+Chair Minibåre er en minibåre med hode-støtte, som gjør forflytningen trygg og behagelig for pasienten. Evac+Chair Minibåre er spesielt ut-viklet som en hjelp til sykehuspersonale og ambu-lansefolk.
 
Evac+Chair Minibåre er polstret og har en myk plastskive som former seg fleksibelt efter ambu-lansebårens form og kan derfor ligge under pasi-enten underer hele transporten. Materialet gir også stabil støtte under hodet ved løft. Evac+Chair Minibåre er fremstilt i et vanntett materiale, og alle kanter er sveiset, noe som gir enkel rengjøring.
 
Det er meget viktig å vise aller største forsiktighet om denne båren skal brukes. Vi anbefaler at lege eller annen kyndig person konfronteres før en evt pasient skal flyttes over i båre.