Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Brannstige for veggmontering. Stigen leveres i seksjoner slik at den er enkel å tranportere !
 
 
 
 
Hardhaus -stigen er en utfellbar brannstige for rømning fra bygninger
 
Brannstigen leveres i to standard pakker:
  1. Topp, midt, og bunndel
  2. MIdtdel (skjøtedel)
 
Den monteres vertikalt til yttervegg ved siden av vindu, balkong eller lignende.
Når utløsersplinten trekkes ut, folder stigen seg ut fra rømingspunktet og helt ned.
Stigen kan bygges ut med midtdeler til ønsket lengde.
 
Hardhaus-stigen er laget i aluminium (legering 6063), og alle tilhørende deler er av rustfritt, syrefast stål.
 
Montering
 
Anbefalt verktøy for monteringen er:
  • Merkepenn
  • Vater
  • 8mm, 10mm og 13mm fastnøkkel eller skralle med piper
  • Drill med 6mm bor
 
Legg stigen ut på et rett underlag.
Kontroller at skruene på trinnene er skrudd sammen (NB! disse skal ikke være helt strammet pga utløsermekanismen)
 
Begynn monteringen med skjøtestykkene og bruk M5-skruene. Alle skruer skal vende inn mot vegg. 
Viktig at stigen ligger helt rett når dette gjøres.
 
Når alle skjøtestykkene er festet, legg stigen sammenfoldet med baksiden ned.
 
Sett M8-skruer inn i veggfestene og låsemutterne festes med hånd.
 
Legg veggfestebe under stigen og stram til.  Festene skal strammes helt paralellt med stigen.
 
Stigen kan monteres uten veggfeste, men dette anbefales kun dersom veggen er ujevn.
 
Kontroller at stigen går lett opp og ned før veggmontering.
 
Stigen monteres minimum 70 cm over vinduskarm og bør holde en avstand fra bakkenivå på minimum 50 cm til maksimum 1 meter. Avstanden til vindu må ikke overstige 35 cm.
 
Hold stigen inntil og merk skruehullene på løverste veggfeste.
 
Anbefalt festemateriell:
  • Trevegg: 8mm helgjengede skruer, selvborende
  • Murvegg: 8mm ekspajsonsbolter
  • Lecavegg: 6mm lecaplugger
 
På trevegg må hullene forbores med 6mm bor for å unngå sprekkdannelser.
 
Begynn med å feste en skrue øverst.
Deretter bring stigen i lodd og skru de nederste festene.
Det anbefales å skru stigen i spikerslag.
Deretter kan resten av skruene festes.
 
Plasser utløsersplintehn slik at alle kan nå den.
 
Vedlikehold
Det bør foretas en årlig kontroll og test av stigen samt kontroll av festskruenes forankring til veggen.