Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
 
Bilbrannteppe er den mest effektive måten å isolere og slukke bilbranner, til og med
elektriske biler. Enhver bilbrann er farlig og giftig. En bilbrann på en bensinstasjon, veitunnel, parkeringshus, parkeringsplass eller på en ferge kan bli en katastrofe. Bridgehill bilbrannteppe gjør deg i stand til å avgrense flammene, røyk og giftige gasser på sekunder - og slukke på noen minutter. Det er den eneste løsningen som effektivt kan håndtere branner i elektriske biler.
 
Hvordan fungerer det?
Rett og slett dra Bridgehill bilbrannteppe over det brennende kjøretøyet for omgående å isolere flammene og røyken. Brannn vil snart slukke grunnet manglende oksygen under teppet.
 
På elektriske biler vil lithiumbatteriet fortsette å brenne etter behandling med tradisjonelt slukkeutstyr. Brannteppet gjør det mulig å isolere og avgrense brannen inntil trenede brannmannskaper kan slukke med vann. Vi anbefaler at brannteppet ikke fjernes av andre enn trenede brannmannskaper.
 
Vi har levert bilbranntepper til: GC Rieber Eiendom AS, Frydenbø Eiendom AS, Entra ASA, Sammen m.flere.
 
1. Klargjør
Plasser teppet på bakken foran eller bak bilen og rull det ut.
2. Dekk til bilen
Ta tak i håndtakene og dra teppet over bilen med en sammenhengende bevegelse.
3. Vent 20 minutter
Sørg for at brannteppet ligger tett mot bakken og la det ligge på i minst 20 minutter.
 
 
Hvor kan det brukes?
 
Parkeringshus
I parkeringshus og andre plasser med mange biler er det alltid en riskiko for branner. Et bilbrannteppe burde være lett tilgjengelig på alle parkeringsplan.
Bensinstasjoner og ladestasjoner
Et Bridhill bilbrannteppe bør være lett tilgjengelig ved både bensinsatsjoner og ladestasjoner. På bensinstasjoner kan teppet forhindre brannen fra å spre seg til drivstoff i pumper og tanker. På ladestasjoner er det den eneste løsningen som raskt og sikkert kan isolere brann i lithiumbatteri-drevne kjøretøy.
Tunneller
I tunneller er det avgjørende å isolere røyk og giftige gasser raskt ettersom de utgjør stor fare for personer inne i tunnellen.
Branntepper burde være tilgjengelige med faste mellomrom gjennom hele tunnellen.
Flyplasser
Mange biler er parkert utenfor terminaler på flyplasser. Inne i bygningene kan bagasjebiler, trucker og andre kjøretøy utgjøre en risiko for branner.
Flyplasser burde ha branntepper nær inn-/utganger i alle bygninger.
Ferger
På en bilferge er det avgjørende å islolere brann og røyk raskt for å hindre at brannen sprer seg og skaper panikk blant passasjerene.
Et brannteppe bør være ilgjengelig på hvert bildeck.
Bilverksteder
Biler med feil eller som har vært involvert i ulykker har større potensiale for selvantenning. Et brannteppe burde være lett tilgjengelig i alle bilverksteder, lakkeringsverksteder og virksomheter der biler oppbevares.
Bilberging
Rednings- og servicebiler transporterer regelmessig ødelagte eller skadede biler, inkludert biler som har vært involvert i ulykker eller branner. Det er derfor viktig å ha et brannteppe tilgjengelig i bilen.