Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 

Bakplate for brannslokker
Tekst og symbol
70x35cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
 
 
 
 
 
 
Varenr: 2083

Brannslange innenfor
Tekst og symbol
21x14cm - plog
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5054

Brannslange innenfor
Tekst og symbol
25x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5088

Slange
Symbol
10x10cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5020

Slange
Symbol
15x15cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5017

Slange
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5014

Slange
Symbol
35x35cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5018

Brannøks
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5100

Sprinkler
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5106

Vanntåke
tekst og symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5104

Branndør - må ikke blokkeres
Tekst og symbol
30x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5066

Hovedstoppekran
Tekst og symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5102

Alarm
Tekst og symbol
10x10cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5006

Alarm
Tekst og symbol
15x15cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5008

Alarm
Tekst og symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5005

Brannstige
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5019

Lokal brannmelder
Tekst og symbol
10x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5005
 

Nødtelefoner
Tekst
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5060

Pil skrå
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5012
 

Pil rett
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5011

Slange
Symbol
15x15cm - plog
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5049

Slange
Symbol
20x20cm - plog
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5047

Brannslange
Tekst og symbol
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5032

Brannslange
Tekst og symbol
30x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5037

Brannslokker innenfor
Tekst og symbol
25x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5087

Slokker
Symbol
10x10cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5016

Slokker
Symbol
15x15cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5003

Slokker
Symbol
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5002

Brannslokker
Tekst og symbol
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5031

Brannslokker
Tekst og symbol
30x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5036

Skumspray
Tekst og symbol
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5081

CO2 Apparat
Tekst
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5118

Skumapparat
Tekst
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5120

Skumslokker
Tekst og symbol
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5111

Slange med pil høyre
Symboler
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5073

Slange med pil venstre
Symboler
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5074

Slokker med pil høyre
Symboler
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5071

Slokker med pil venstre
Symboler
21x14cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5072

Slokker
Symboler
15x15cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5044

Slokker
Symboler
20x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5041

Branndør Holdes lukket
Tekst og symbol
30x20cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5065

Dør åpnes ved brann
Tekst og symbol
12x12cm
Etterlysende PVC
Lysfaktor 1 (20/3 mcd/m2)
DIN standard
Varenr: 5113