Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Frityrslokker for kjøkken
I kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett, er det krav fra forsikringsselskapene at man skal ha automatisk slokkeanlegg. I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det også krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3.
|
Saval Kitchenflex automatiske slokkeanlegg
Teknisk Industrivern AS leverer Saval Kitchenflex automatiske slokkeanlegg i forskjellige størrelser passende til små-, mellomstore- og storkjøkken. - Vi er autorisert til å utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg etter produsentens bestemmelser.
 
Vi leverer og monterer også 6 liter håndslokkere, brannklasse F, etter forsikringsselskapenes spesifikasjoner. – Kontroll, ettersyn og vedlikehold utføres etter NS 3910.
 
Opplæring av berørt personell i virkemåte, bruk av automatisk slokkeanlegg med manuell utløsning og slokking med manuelt håndslokkerapparat er inklusiv i leveransen.
 
 
Saval Kitchen Flex
Optimal beskyttelse av det profesjonelle kjøkken
 
 
Saval Kitchen Flex K6 og K9 deteksjon/undertrykk-system er et modulært brannbeskyttelsessystem , som er utformet for å slukke brann i frityrgryter og tilhørende hette. Systemet slukker raskt og sikkert med Bioclass ABF skum, spesielt for olje- og fettbranner.
 
 
Hovedkomponenter :
  • Skum brannslukker beholder med ventil og trykkbryter
  • Detektorenhet
  • Brannslukningsrør med skumdyser
  • Endestykket med manometer og manuell knapp
 
 
Alarm og varsling
I tilfelle brann, er det selvfølgelig viktig at flammene blir slukket raskt, og videre spredning av brannen hindres. Men det er like viktig at deltakerne bringes i sikkerhet, og at  årsaken til brannen blir fjernet. Derfor er hvert Saval Kitchenflex-system utstyrt med en trykkbryter. Denne skal benyttes primært for å slå av strømtilførselen til kjøkkeninstallasjon, slik at sugesystemet stoppes umiddelbart. Trykkbryteren kan også bli satt opp for kobling av optisk og / eller akustisk signal.