Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
 
Branntepper egner seg til slokking av mindre branner og branntilløp som kan oppstå I hjemmet og på arbeidsplassen.   No-Flame branntepper leveres i flere størrelser og er er produsert ihht EU standard EN 1869:1997.  No-Flame branntepper er fremstilt av  varmebestandig glassfibermateriale med svært sterk brannmotstand og har gode isjolasjonsegenskaper.  Teppet kan raskt legges over mindre branntilløp og stoppe brannen før den utvikler seg til noe større.  Brannteppet egner seg godt på steder der branner lett kan oppstå som for eksempel  kjøkken, hoteller, restauranter, scener, bensinstasjoner mot spredning av branner.
 
Fordeler
  • Enkelt å bruke
  • Trenger ingen opplæring
  • Tar liten plass
  • Kan oppbevares lett tilgjengelig overalt
  • Rimelig i anskaffelse
 
Begrensinger
  • Krever at brannen må oppdages tidlig i startfasen
  • Branntepper er uegnet mot større branner. 
  • Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes