Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Når du kommer over brann eller røykutvikling er det viktig at det handles hurtig. Din innsats i de første minuttene kan være avgjørende for hvor stort omfanget av skadene skal bli.  Dersom man ikke på forhånd har opplevd en slik situasjon, er det vanskelig å si hvordan man reagerer.
 
Det er imidlertid helt klart at ved å lære seg på forhånd hva som skal gjøres, er det større sjanse for at de riktige tingene blir gjort. 
 
Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen, men i de fleste branntilfeller vil det være riktig å gjøre følgende i denne rekkefølgen:
 
1. REDDE: 
 
Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
2. VARSLE: 
 
Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
3. SLOKKE
 
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.
4. ORIENTERE
 
Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.