Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Brann i bygningsmaterialer utvikler store mengder giftig røyk. Etter få minutter vil røyken skape store problemer for personer som befinner seg i rommet. Det er derfor viktig at man starter evakuering så tidlig som mulig. Det er forbundet med livsfare å evakuere gjennom røyk.  brannrøyk inneholder vil variere med hva som brenner. Nedenfor er det listet opp de viktigste gassene, hvilke materialer som skaper gassen og hvilken virkning den har på kroppen. I tillegg vil brannrøyk inneholde sotpartikler og vanndamp som hindrer fri sikt.
 
Branngass
Materiale
Virkning på kroppen
CO (karbonmonoksyd)
Alle faste stoffer, væsker og gasser som inneholder karbon
En tilstand av asfyksi (kvelningstilstand, stans i åndingen)
CO2 (karbondioksyd)
Alle faste stoffer, væsker og gasser som inneholder karbon
Ved moderate konsentrasjoner medfører CO2-eksponering til hurtig pusting og dermed til økt opptak av branngasser. Fører til bevisstløshet ved høye CO2-konsentrasjoner. CO2 betraktes vanligvis ikke som en giftig gass på grunn av at konsentrasjonen ikke blir tilstrekkelig høy
HCN (hydrogencyanid eller blåsyre)
Ull, silke, polyakrylonitril, nylon, polyueretan
En hurtigvirkende asfyksisk gass
NOx (nitrogenoksyder)
Produseres i små mengder fra tekstilstoffer og i større mengder fra cellulosenitrater, celluoider
Sterkt irriterende for lungene Gassen er i stand til å forårsake hurtig død eller senvirkninger i form av skader på for eksempel lungene.
NH3 (ammoniakk)
Ull, silke, nylon og melamine.  Konsentra- sjonen er vanligvis lav i vanlige bygningsbranner
Skarp, uutholdelig lukt; irriterende for øyer og nese
HCl (hydrogenklorid)
Materialer som inneholder klorin (for eksempel PVC) og i noen brannhemmede materialer
Irriterende for åndedrettet
SO2 (svoveldioksyd)
Materialer som inneholder svovel (for eksempel gummi)
En sterk irriterende gift, uutholdelig selv godt under dødelige konsentrasjoner
HF (hydrogenfluorid)
HBr (hydrogenbromid)
Fluorisert harpiks, kvae, herdeplaster, teflon, folie og i noen brannhemmede materialer.
Irriterende for åndedrettet
Acrolein
Fra forbrenning av maling som inneholder linolje, pyrolyse av polyfiner eller cellulosematerialer ved lav temperaturer (~400 ° C) (fett og olje)
Sterk irriterende for åndedrettet
 
Karbonmonoksyd
Omfattende undersøkelser av omkomne i branner har vist at CO vanligvis utgjør den viktigste trussel, selv om CO ikke er den giftigste av de giftige branngassene som hittil er blitt nevnt. CO-konsentrasjonen vil derimot som oftest være relativt høy, sammenlignet med de andre giftige gassene. Giftvirkningene av CO er utilstrekkelig oksygenforsyning av celler og vev, forårsaket av blodets manglende evne til å transportere tilstrekkelig oksygen til viktige organer i kroppen. Dette på grunn av at hemoglobinets affinitet til CO er ca 300 ganger større enn til oksygen.
CO kan være meget giftig når konsentrasjonen kommer over noen tusen ppm ("parts per million"). Slike konsentrasjoner kan være vanlige i brannatmosfærer innendørs. En CO - konsentrasjon på 1000-1200 ppm medfører ubehag etter 15 minutters eksponering, mens denne CO-konsentrasjonen kan være dødelig for eksponeringstider opp i mot 1 time. En konsentrasjon på 70000 ppm, som kan oppnås i brannrommet like etter overtenning, kan være dødelig allerede etter bare 1 minutt.
 
Karbondioksyd
Karbondioksyd er ikke spesielt giftig ved de konsentrasjoner som vanligvis finnes i branngasser, men selv moderate CO2-konsentrasjoner vil stimulere pustefrekvensen. Dette vil bidra til et økt opptak av andre giftige branngasser.