Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Når brannalarmen går, er det viktig at bygget blir tømt for folk så hurtig som mulig.  Det er også viktig at årsaken til alarmen hurtig blir funnet slik at eventuell innsats kan settes inn.  For å sikre at de riktige tingene blir gjort i en stresset situasjon, er det utarbeidet prosedyrer som beskriver ønsket handlingsmønster.  Disse prosedyrene kan være forskjellig fra bygg til bygg .  Gjør deg kjent med rømningsveier og slukke- og redningsutstyr.
 
Viktige momenter ved evakuering:
 
Det er forbundet med livsfare å evakuere i brannrøyk.  Velg derfor en rømningsvei som er røykfri.
Velg en rømningsvei som er naturlig og nære der du oppholder deg. De fleste forsøker å komme seg ut den veien de kom inn. Dette vil, ved en evakuering, føre til unødvendig kødannelse ved hovedinngangene
Alle som forlater bygget ved evakuering skal gå til samleplass. Der vil det bli gitt informasjon om situasjonen og om hva som har skjedd.
Det er på ingen måte tillat å stanse opp rett utenfor utgangen. Dette fører til opphopning av folk og en farlig situasjon dersom brannalarmen er ekte.
Alle som har mulighet til å hjelpe til, har både en moralsk og lovmessig plikt til å gjøre dette.