Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Skumslokkere inneholder vann som er tilsatt et skumkonsentrat. Skummet endrer overflatespenningen til vannet slik vannet trenger inn i det brennende materielet.  Skummet danner også en hinne over det brennbare materialet.  Dette bidrar til å kvele brannen, samt hindre gjenantenning.  Skumslokkere er velegnet til slokking av branner i bensin, brannfarlige væsker etc.  Vanligste type skum kalles AFFF, en forkortelse for Aqueous Film Forming Foam.  På norsk "Skum som danner vannfilm".  Alt skum slokker brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til vannet slik at vannet lettere trenger inn i det brennende materialet. Skumteppet legger seg som en beskyttende hinne over brannstedet og forhindrer branngassene i å trenge gjennom.  Skummet har derfor både en kjølende og kvelende effekt. 
 

Ulempene ved slukking med skum er:
Ved bruk mot brann i elektriske apparater må det utvises forsiktighet da vannet er elektrisk ledende
Skumslokkere er ikke like effektive som tilsvarende størrelse pulverslokker
Skumteppet legger seg som en hinne over brannstedet og vil kunne skade/ødelegge inventar som er reddet fra brannen