Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
CO2 er godt egnet til slukking av brann i væsker dersom brannen er begrenset til et kar eller beholder. CO2 gassen vil da virke som et lokk og fortrenge oksygenet. Et annet viktig bruksområde for CO2 er på brann i elektriske anlegg for eksempel TV apparater, PC skjermer og andre elektriske apparater.
 

Ulemper ved bruk av CO2 som slukkemiddel:
Lite kjølende effekt.
Flyktig og vanskelig å samle over brannen.
Ingen kastelengde slik at man må komme helt inn til brannen.
 
Slik gjør du:
 
 
Løft ned apparatet
 
 
Trekk ut sikringen enten med apparatet
stående eller liggende på bakken

 
 
Ikke press sammen håndtaket
nårsikringen skal trekkes ut.
Dette fører til at sikringen blir
vanskelig å trekke ut
 
 
Hold apparatet i den ene hånden og
håndtaket til trakten med den andre
 
 
Gå helt inntil brannen.  Rett trakten mot
flammene og press dysehåndtaket
sammen.  Legg" CO2 som et lokk over
brannen for å kvele den.
 
 
Når brannen er slukket må du være
klar over at den kan blusse opp igjen.