Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Pulver kan benyttes som slukkemiddel på brann i væsker, gasser, og i elektriske anlegg. På grunn av sin anvendelighet blir det ofte benyttet.  Et pulverapparat må ettersees jevnlig for å kontrollere at trykket er i orden (viseren på manometeret skal være innenfor grønn sone). Videre må det en gang pr. år kontrolleres at pulveret ikke klumper seg.
 

Ulempene ved slukking med pulver er:
Kort varighet. Et 6-kilos apparat vil være tømt i løpet av 10 - 15 sekunder.
Forurenser omgivelsene ved at fint pulver trenger inn overalt. Sekundærskadene ved slukking med pulver kan derfor bli store
Pulver har lite eller ingen kjølende effekt slik at branner kan blusse opp igjen
 
Slik gjør du:
 
 
Løft ned apparatet
 
 
Trekk ut sikringen enten med apparatet
stående eller liggende på bakken

 
 
Ikke press sammen håndtaket når
sikringen skal trekkes ut.  Dette fører til
at sikringen blir vanskelig å trekke ut
 
 
Hold apparatet i den ene hånden og
ytterst på slangen med den andre slik at
du får god styring på pulverstrålen
 
 
Ikke hold slangen slik
 
 
Riktig avstand til brannen vil være
ca. 2 meter.  Ved slukking utendørs,
sørg for å angripe flammen med vinden
i ryggen
 
Rett pulverstrålen mot sentrum av
brannen og fordel pulveret jevnt over
flammene ved å trykke ned dyse-
håndtaket.  Mengden av pulver kan
justeres med dysen. Gå litt nærmere når
du begynner å få kontroll over brannen.
Når brannen er slukket må du være klar
over at den kan blusse opp igjen