Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Vann er det vanligste og ofte det beste slukkemiddelet. Vann egner seg meget godt til slukking av brann i faste materialer som tre, papir og plast. De viktigste egenskapene til vann er at det virker sterkt avkjølende og at det finnes i rikelige mengder. Du risikerer ikke som med et pulverapparat å gå tom etter noen sekunder. Brann i elektriske anlegg med spenning på 230V kan slukkes med vann uten at dette gir noen fare for strømgjennomgang.
 
Vann er uegnet til slukking av brann i væsker og kan i enkelte tilfeller forverre brannsituasjonen.
 

Gunstige egenskaper med vann som slukkemiddel:
Tilgjengelig i rikelige mengder.
Meget god kjølende effekt.
Kvelende effekt ved at det produseres store mengder med vanndamp
(1700 liter pr. liter vann)
Forurenser ikke miljøet
 
Slik gjør du:
 
 
 
 
 
 
Åpne brannslangeskapet.
Det trenges ingen nøkkel; bare
trekk i håndtaket
 
 
Skru opp kranen før du trekker
ut slangen !
Trekk slangen ut til brannstedet.
Ved slukking med vann kan det
være greit med hjelp til å holde
opp dører når du trekker ut
slangen


Juster dysen til riktig stråle

 
 
Liten spredning =
- Stor kastelengde
- Dekking av lite område
 
 
Stor spredning =
- Liten kastelengde
- Dekking av stort område
 
 
Gå så nære brannen
som det er forsvarlig