Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Velg slukkemetode:
 
 
I følge branntrekanten, er det tre forhold som må være tilstede for at en brann skal oppstå: Varme , Oksygen , Brennbart materiale
 
Ved å fjerne en av sidene i trekanten, vil brannen slukke, og det er denne teorien vi benytter ved brannslukking. Det er også mulig å slukke en brann ved å tilføre kjemiske stoffer som bryter kjedereaksjonen i forbrenningen.
 
Ved å klikke på linkene ovenfor, kan du lære om hvordan du slukker brann med forskjellige slukkemidler. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke slukkemiddel som er best egnet til å slukke forskjellige branner.
 
Brannklasse
Type brann
Egnet slukkemetode
Egnet slukkemiddel
A
Brann i fast materiale (tre, papir, plast)
Kjøling
Kveling
Vann
Skum, damp
B
Væskebrann (olje, fett, bensin)
Kjøling, kveling
Bryting av kjemisk reaksjon
Pulver, CO2, skum,
vanntåke
C
Gassbrann (propan, butan)
Fjerning av brennbart stoff
Kveling, Br. av kj. reaksjon
Stenge gasstilgang
CO2 og pulver
D
Brann i metaller
Kveling
Bryting av kjemisk reaksjon
Overfylling med
feks. sand
E
Brann i elektriske anlegg
Kjøling, kveling
Bryting av kjemisk reaksjon
Vann, pulver, CO2
 
F
Brann i frityr
Kjøling
Bryting av kjemisk reaksjon
"Wet chemical"