Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

Oppdatert april 2015
 
Klikk på bilde eller navn for å sende e-post
 
 


 
Adm.dir.
Instruktør
920 23 174
Daglig leder
 
934 30 040
 
Magnar Hestdal
Instruktør
Senior rådgiver
 
982 15 127
Geir Sætrum
Instruktør
Servicetekniker
 
901 33 939
Servicetekniker
Elektro
 
930 13 608
Rolf Standnes
Instruktør
Senior rådgiver
 
942 27 382
 
Instruktør
Servicetekniker
 
934 74 522
Servicetekniker
 
 
915 20 605
Servicetekniker
 
 
932 29 322
Servicetekniker
 
 
416 61 289
Ørjan Haukefær
Servicetekniker
 
 
916 81 330