Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
MODELL 300H
Den mest populære modellen
som kan opereres av en person
 
 
 
 
 
 
EVAC+CHAIR Komfortsete
 
EVAC+CHAIR er spesielt utviklet og konstruert med tanke på evakuering av funksjonshemmede, skadde ellerbevisstløse personer fra fler-etasjes bygninger i tilfelle brann eller andre katastrofer hvor heiser og normale utganger ikke kan benyttes. Rømningsstolen gjør det dermed også lettere for bedrifter og institusjoner å tilby arbeid til grupper av befolkningen som tidligere har vært vanskelige å ansette på grunn av problemene som oppstår dersom en hurtig rømning av bygningen skulle bli nødvendig.
 
Enkel betjening
Bare en person er nødvendig for å betjene EVAC+CHAIR til å transportere passasjeren raskt langs korridorer, rundt trange hjørner og ned trapper til sikkerhet. Tunge løft er ikke lenger nødvendig. EVAC+CHAIR oppbevares ved eller i nærheten av hvilken som helst utgang, hvor den foldes sammen og henges på veggmonterte spesialkroker klar til øyeblikkelig bruk.
 
Lav vekt - stor styrke
Denne stolen er laget av aluminium og er meget lett å bruke. Det er tre modeller, en for normal trappevinkel og en for brattere trapper samt en modell for evakuering av fly.
 
Den glir ned trappen
Hurtighet, sikkerhet og bekvemmelighet er tre vesentlige fortrinn ved «EVAC+CHAIR» sammenlignet med den tungthåndterlige rullestolen vi er vant med. Ingen bevegelseshemmet person blir forlatt eller tvinges til å bruke trappene når brann eller alarm har forårsaket heisstans.
 
Den triller bortover gulvet
Kompakt forhåndslagring på strategiske steder gjør at en «hurtig-rullestol» alltid er tilgjengelig til bruk i en nød-situasjon og muliggjør rask og sikker transport av personell gjennom korridorer til heiser og utganger.
 
Tilpasset trapper
På trappeavsats vil stolens geometri gjøre at hele vekten overføres til de to hovedhjulene slik at retningsendringer og horisontaltransporten går greit.
 
Hemmeligheten
bak den bekvemme bruken av EVAC+CHAIR ligger i samspillet mellom det spesielle patenterte endeløse beltet og stolens støtteanordninger som sammen sikrer en jevn og kontinuerlig bremseeffekt som senker farten ned trappeløpet proporsjonalt med passasjerens vekt.
 
Noen referanser:
EVAC Chair Minibåre
 
Evac+Chair Minibåre benyttes ved liggende forflytninger, først og fremst til og fra Evac+Chair, ambu-lansebåre, transport av pasienter i trapper, evaku-ering fra trange rom etc. Vi anbefaler båren i mil-jøer hvor det er organisert og systematisk evakue-ringstrening. Den kan med fordel brukes offshore og ombord i fartøy
 
Egenskaper og fordeler
Evac+Chair Minibåre er en minibåre med hodestøtte, som gjør forflytningen trygg og behagelig for pasienten. Minibåren er spesielt utviklet som en hjelp til sykehuspersonale og ambulansefolk.
 
Minibåren er polstret og har en myk plastskive som former seg fleksibelt efter ambu-lansebårens form og kan derfor ligge under pasi-enten underer hele transporten. Materialet gir også stabil støtte under hodet ved løft. Evac+Chair Minibåre er fremstilt i et vanntett materiale, og alle kanter er sveiset, noe som gir enkel rengjøring.
 
Det er meget viktig å vise aller største forsiktighet om denne båren skal brukes. Vi anbefaler at lege eller annen kyndig person konfronteres før en evt pasient skal flyttes over i båre.