Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Vi er lisensinnehaver for No-Flame og TIV brannslokningsapparater.
 
Pulverslokkere
Pulverslokkere gir en effektiv beskyttelse ved alle typer branntilløp.  De er fylt med ett av markedets beste høyeffektpulver og slukker branner i fiberholdige materialer, plast, brennbare væsker og gasser samt i elektrisk utstyr.  Egnede bruksområder er kjøretøy, fartøy, landbruk, verksteder og lager.  Den er også egnet for privatpersoner i boliger og fritidshus.
 
Skumslokkere
Skumslokkere er fylt med filmdannende skum som sprutes ut gjennom et dusjmunnstykke.  Skummet flyter utover brannobjektet - slukker og kjøler ned brannen og ligger deretter igjen som en beskyttelse mot etterantenning. Skumslokkere egner seg for bruk i offentlige miljøer som butikker, forsamlingslokaler og fartøy.  De er også egnet for privatpersoner i boliger, fritidshus og campingvogner.
 
CO2-slokkere
CO2-.slokkere kveler flammene med karboindikoksyd og egner seg derfor godt mot branntilløp i brannfarlige væsker, elektriske anlegg samt brannfarlige gasser. Slokkeren etterlater ingen sekundærskader og er godt egnet for bruk på kjøkken, verksteder, laboratorier etc. CO2- slokkere må ikke brukes direkte mot personer eller dyr. Slokkegassen har en temperatur på -78C
 
TIV Håndslokkere
I tillegg til våre kvalitetsapparater fra No-Flame, har vi nå gleden av å kunne tilby en helt ny serie håndbrannslokkere produsert i Milano, Italia! Dette er CO2-apparater (2 og 5 kg) i aluminiumsbeholdere, 6 kg ABC-pulver og 6 liter skum/F apparater! Vi har gitt dem navnet TIV håndslokkere.
 
CO2   2 kg
CO2   5 kg
6 kg ABC pulver
6 liter skum / F
Alle apparatene er rattmerket, dv.s. de kan leveres på skip. Den store nyheten i denne nye serien er vår nye skumslukker: i tillegg til at den holder en meget høy brann/effektivitesklasse, slukker den også F-branner! F-branner er det samme som branner i vegetabilske oljer/frityr, og ved slike branner kan det være svært farlig å bruke feil slokkemiddel. F-slokkeren kan trygt brukes også på denne typen branner, og vi anbefaler derfor denne til alle husholdninger!
 
No-Flame Håndslokkere
12 kg ABC Pulver
 
2 kg CO2
5 kg CO2
6 L Skum