Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
 
Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonkanaler osv. som føres igjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden. I samarbeid med Bratex AS utfører vi branntetting av alle typer gjennomføringer. I samarbeid med Bratex AS utfører vi brannisolering på alt av stål og betong konstruksjoner, samt føringer for ventilasjonskanaler.
 
Vi kan levere branndører/luker av alle typer fra våre leverandører Nordic door og Rapp Bomek. Ta kontakt for et godt pristilbud.
Vi monterer også branngardiner. Vi kan levere brannmaling og impregnering til alle typer tre og stålkonstruksjoner.