Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
Branntetting av gjennomføringer og åpninger, er en svært viktig del av den totale brannsikkerheten på ett bygg i dag.
 
At branntetting utføres etter produktets montasjeanvisning og dokumenteres på sporingslister og i fdv, skal gi byggets brukere en garanti på at brannceller og brannskiller har den funksjon, som er ett krav i lover og forskrifter.
 
Dersom det slurves med branntetting i rømningsveier, tekniske rom og lignende, så kan dette få alvorlige konsekvenser for både menneskeliv og materielle verdier. Vi benytter produkter fra Polyseam, som er en markedsleder på produktkvalitet i dag.
 
Våre montører har lang erfaring og er vant til å fokusere på kvalitet og dokumentasjon.
 
 
Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonkanaler osv. som føres igjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden. I samarbeid med Bratex AS utfører vi branntetting av alle typer gjennomføringer, brannisolering på alt av stål og betong konstruksjoner, samt føringer for ventilasjonskanaler.
 
Vi kan levere branndører/luker av alle typer fra våre leverandører Nordic door og Rapp Bomek. Ta kontakt for et godt pristilbud.
Vi monterer også branngardiner. Vi kan levere brannmaling og impregnering til alle typer tre og stålkonstruksjoner.