Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
30.06.2017
 
Det er hyggelig å grille, men ta noen forhåndsregler!
 
 
 
Vær forsiktig
Uansett om du griller på engangs-, gass- eller kullgrill pass på:
 
  • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
  • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
  • All grilling skal foregå ute, men husk forbudet mot ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september
  • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen
 
Engangsgrill
Engangsgriller står for over 50 % av alle branner forårsaket av grilling. Ofte skylles det at engangsgrillen blir plassert direkte på brennbart materiale, som gress eller plattinger. Engangsgriller må plasseres på et ikke brennbart underlag og må stå stødig.
En annen hyppig brannårsak er at engangsgriller kastes eller forlates før de er skikkelig slokket. Når du er ferdig å grille kan du slokke grillen med rikelige mengder vann, men det tar fortsatt tid før grillen er skikkelig avkjølt og kan kastes – men kast den for all del ikke i naturen! 
Husk at det er fobrudt å bruke åpen ild (gjelder også engangsgriller) i og i nærheten av skog og utmark fra 15. april til 15. september. Unntaket er hvis det åpenbart ikke kan lede til brann
 
Gassgrill
Sjekk gasslangen
Ta bøyetesten. Bøy og klem sammen slangen som kobler grillen og gassflaska. Hvis den sprekker opp må den byttes.
Slangen kan bli lekk eller det kan oppstå lekkasjer rundt koblingene. Det er derfor viktig at du sjekker for lekkasjer. Vårt beste tips er å pensle såpevann på slangen før du så skrur på gasstilførselen. Skulle det være lekkasjer vil det forme seg små såpebobler rundt hullet. Da må slangen byttes før du begynner å grille. Uansett bør slangen byttes hver tredje år. Er du i tvil om hvor gammel slangen er, står produksjonsåret stemplet på den.
 
Når du griller
Du må alltid sette gassflaska på siden av grillen. Hvis den står under er det fare for at fett ifra matlagingen drypper ned på den og i verste fall kan dette fettet antenne og starte en brann i flaska. Pass også på at du alltid har slokkemidler, som en hageslange eller et pulverapparat, i nærheten.
Skulle det begynner å brenne: Steng grillokket, steng gasstilførselen og fjern gassflaska.
 
Kullgrill
Ta på tennvæske før du tenner på, men pass på at det er riktig mengde, du må ikke sprute tennvæske på grillen når den er tent. Du må kun bruke godkjent tennvæske, rødsprit eller lignende må ikke benyttes. . Når du er ferdig med å grille fjerner du kullrestene. Legg de i en egnet beholder med lokk, eksempelvis en sinkbøtte.