Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Er du en av dem som setter mobilen til lading ved siden av sengen når du legger deg? Det kan i verste fall være livsfarlig. Ikke lad mobilen ved eller i sengen. Mobilen kan bli så varm at den tar fyr, og den vil da utskille giftig røyk. Den røyken er så skadelig at du kan sovne inn for godt før du merker noe. Sørg også for å kun bruke originalladere som er kjøpt fra autoriserte produsenter.
 
UInge er verst
I 2014 ble det rapportert over 2500 boligbranner i norske hjem, ifølge Direktoratet for Samfunnssikkerhet. Mange branner er forårsaket av overoppheting eller feil bruk av ladere. Likevel trosser vi advarslene om å lade nattestid. Hele tre av ti nordmenn lader mobilen hver eneste natt, ifølge en fersk undersøkelse fra InFact. Det er også den yngre delen av befolkningen som lader mest. Drøyt halvparten av de mellom 18 og 29 år bruker natten til å lade.
 
Finn en trygg plass
Hvis du absolutt må lade om natten, bør du tenke deg på hvor du plugger i laderen.  Finn en trygg plass med røykvarsler i nærheten. Legg telefonen på et ikke-brennbart underlag og sørg for god lufting rundt både mobiltelefon og lader. Kjøkkenbenken er et eksempel på et velegnet sted for lading. Det å lade ved hjelp av en lang skjøteledning på en pute er derimot et eksempel til skrekk og advarsel.
 
Unngå bruk av «billig-ladere»
Sørg for å ha skikkelig utstyr og kjøp derfor originalladere fra autoriserte produsenter. Det selges svært mange billige mobilladere på nettet, men langt i fra alle av disse er sikre.  Branntilløp skyldes som regel produktfeil i laderen eller overoppheting av telefonen. Men det kan også være at kontakten som man setter laderen inn i er slitt eller i dårlig stand. Da kan det oppstå en elektrisk spenning som kalles lysbue, hvor det genereres svært høy varme