Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg

Telefon: 90 81 82 90 - tiv@teknisk-industrivern.no

 
 
Vi arrangerer
kurs og øvelser
 
Leverandør til
Bryggen i Bergen
 
Velkommen
til kurs
 
Ute på oppdrag
i Bergen
 
Brannvernuke
i barnehagen
 
BRANNsekk til
barnehager
 
Våre reflekser har
også nådd Chiang Rai
i Thailand !
 
Silje har kjøpt den ! Har du ? Årets julepresang, TUNDRA skumslukker 
Brannsikkerhet i hjemmet
Her vil du finne en del informasjon som kan være til nytte for å forebygge og unngå uønskede hendelser i ditt hjem.
 
I følge brannstatistikken er det klart flest boligbranner i helgene. Dette har sammenheng med en større aktivitet i "hus og hjem" i helgene med dertil større strømforbruk, mer bruk av åpen ild, mer matlaging osv. Et høyere alkoholforbruk i helgene slår også negativt ut på brannskadestatistikken. 40 til 50 % av alle branner i Norge kan relateres til en elektrisk årsak, enten ved feil på anlegg og utstyr, eller ved feil bruk av elektrisk materiell og utstyr. Ca. 1/3 av alle som omkommer i brann i Norge omkommer som følge av brann med "elektrisk årsak".
 
 
Røykvarslere:
Det er et krav at alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler som kan høres fra alle soverom med lukket dør. Dette er imidlertid et absolutt minimumskrav og vi anbefaler sterkt å montere flere røykvarslere som igjen er seriekoblet. Det å ha mange røykvarslere, gjerne en i hvert rom, øker muligheten til å kunne slokke brannen selv eller være i stand til å rømme boligen.
 
Hensikten med røykvarslere er utelukkende å varsle de som oppholder seg i boligen dersom brann eller røykutvikling skulle oppstå. En brann kan utvikle seg svært raskt og tidlig varsling er avgjørende. Mange boliger har innbruddsalarmanlegg med røykvarsler(e) som igjen er tilkoblet en alarmsentral. Dette er vel og bra men dessverre har slike alarmanlegg ofte for få røykvarslere tilkoblet. Tilbydere av slike alarmanlegg har ofte gode "supertilbud" med svært rimelige alarmanlegg forutsatt bindingstid med direktevarsling til alarmsentral.
 
Disse tilbudspakkene inkluderer som regel bare én røykvarsler. Ikke la "troen" på direktevarslingen gå utover antall røykvarslere i boligen. Direktevarslingen i seg selv vil sjelden eller aldri være avgjørende for å redde liv. Suppler derfor med flere seriekoblede røykvarslere, enten ved å tilkoble flere røykvarslere til alarmanlegget, eller ved å montere flere vanlige røykvarslere i tillegg til alarmanleggets varslere.
 
Nye regler for røykvarslere:
Røykvarslere som introduseres for det norske markedet skal etter 1. august 2009 være i samsvar med en europeisk produktstandard. Den norske godkjenningsordningen for røykvarslere er opphevet. Røykvarslere som er godkjent etter den tidligere norske ordningen kan fortsatt omsettes i henhold til den enkelte røykvarslers godkjenningsperiode. Denne ordningen gjelder fram til 2013. Forretningene har ansvar for at røykvarslerne de selger, er produsert i henhold til regelverket.
 
Forbrukerne kan ved kjøp av nye røykvarslere kontrollere dette slik:
  • Dersom røykvarsleren er CE-merket med henvisning til NS-EN 14604, er den europeiske standarden fulgt.
  • Dersom produktet ikke er CE-merket, kan man be forretningene dokumentere at den europeiske standarden er fulgt.
  • Røykvarslere som er godkjent av den tidligere norske ordningen, skal være merket med ”DSB 235” pluss et tre- eller firesifret nummer.
 
Slokkeutstyr:
Det er et krav at alle boliger skal ha brannslokkingsapparat (6 kg pulverapparat kl ABC eller tilsvarende) og/eller husbrannslange. I vanlige boliger anbefaler vi å montere brannslange som alltid skal være tilkoblet vannledningsnettet. Dette kan gjøres enkelt med såkalte Y-Ledd, men husk at brannslangen må stå frostfritt. Det er imidlertid svært få som har vanntilkobling på soverommet og på natten er det viktig å ha lett tilgang til slokkeutstyr. Derfor er det lurt å ha et brannslokningsapparat lett tilgjengelig i tillegg brannslangen. De mest vanlige brannslukningsapparatene er 6 kilos pulverapparat (tåler frost) eller 9 kilos skumapparat. Husk at vann ikke kan brukes som slokkemiddel ved brann i frityr, oljeprodukter og brennbare væsker generelt.
 
Slokkerunde:
Noe av det viktigste du selv kan gjøre er å ta en "slokkerunde" i din bolig hver kveld. Sjekk alle rom og slå av alt av elektriske apparater som ikke skal stå på, påse at ingen ovner er tildekket, slukk levende lys, slå av TV-en med av-knappen (om mulig), og la ikke kaffetrakter, vannkoker, mobilladere og liknende stå med støpselet i stikkontakten om natten.
 
Brannøvelser:
Det er dessverre svært få som gjennomfører brannøvelse i hjemmet. Barn er i stor grad avhengige av hjelp i en nødsituasjon. Forklar barna hva røykvarsleren er, test røykvarsleren og la de bli "kjent" med lyden, lag regler for hvordan de skal opptre hvis røykvarsleren går, prøv evt. aktuelle rømningsveier (obs. sikkerhet) og avtal møtepunkt i trygg sone om man kommer fra hverandre. For mer informasjon se Norsk brannvernforenings hjemmesider om brannøvelser i hjemmet.
 
 

 
Brannvern er jobb nummer en !
 
Årlig besøker 1,43 millioner mennesker Bryggen i Bergen. Det er en stor bekymring for oss at vi vil slite med å evakuere så mange. Det sier direktør i stiftelsen Bryggen Bernt-Håvard Øyen.
 
Teknisk Industrivern AS har levert 102 pulverapparater.
 
 
 
 

 
Ny mobil røykcontainer!
 
Teknisk Industrivern AS har fått på veien ny mobil røykcontainer!  Denne bruker vi på alle våre brannvernkurs ute hos våre kunder.Denne er meget etterspurt og populær. I denne containeren, får vi ved hjelp av røykmaskiner demonstrert på en god måte røyk/branngasspredning i branner, hvor viktig det er med tidlig varsling og ikke minst , godt merkede rømningsveier.
 
Vi kan BERGEN, vi kan BRANNvern!
 
 
 

 
BRANNsekk for barnehager!
 
Våren og sommeren er i anmarsj, og det er tid for å være ute i naturen og å kose seg med bål og grill. Med mange smårollinger er det viktig å være forberedt på at det kan oppstå forbrenning eller tilløp til brann. Teknisk Industrivern AS har derfor spesialprodusert en BRANNsekk som inneholder førstehjelpsutstyr med tanke på små branntilløp og lettere forbrenningsskader, etter idé fra Damsgård barnehage. BRANNsekken er blitt populær, og på oppfordring har vi nå produsert flere sekker. Hvis interesse, vennligst ta kontakt med oss på jarle.samdal@teknisk-industrivern.no for informasjon og bestilling.
 
Ha fortsatt en trygg og brannvernvennelig førsommer!
Har du hørt ?
 
Nye håndslokkere
 
OREX
pulver Håndslokkere
 
    
             Vår nye håndslokker
6 liter skum / F
 
Deltronic
Røykvarsler
 
Brannteppe
 
Tundra Slokkespray