Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Studentboliger som brannfeller
 
Mange studenter er opptatt av sentral plassering når de jakter på hybel. Men de må også tenke sikkerhet.  Når det begynner å brenne, må det finnes rømningsveier og brannvarsler - og brannslukker må være tilgjengelig.
 
Veldig mange jakter i disse dager på et sted å bo. Knøttsmå rom på fem til åtte kvadrat ligger til leie på finn.no. De går unna for 5000 kroner måneden. Mange er for en tid villig til å akseptere litt «uvante» forhold for å være sikret tak over hodet.
 
Men det viktigste er å passe på sikkerheten. Vi i Forbrukerrådet er ikke eksperter på brannsikkerhet, men vi får ofte spørsmål om hva folk bør passe på når de skal leie.
 
Når den røde hane galer
Først og fremst gjelder det brannsikkerhet. Når den røde hane galer, blir situasjonen akutt – og kan koste menneskeliv på få minutter. Det som skal være på plass, er rømningsveier fra alle rom og tilstrekkelig med lys. Jeg anbefaler alle som skal leie å sette seg inn i regelverket. Og hvordan det i virkeligheten er ivaretatt i gården. For svært mange av de som dør i brann, dør ikke av flammene, men av røyken. Det er kjent at brannofre kan omkomme av kullosforgiftning – etter at de på egne ben har gått ut i friluft: Kullos tas opp i lungene så mye lettere, og dermed fortrenges oksygen.
 
Mange bor i hybler og bofellesskap i gammel bebyggelse i sentrum av byene. Da disse gårdene ble bygget, var det ikke krav om brannskille mellom leilighetene. Etasjeskillene er av tre, ikke betong. Hvis flammene får fyr, skjer det ofte at hele innmaten i gården brenner ut.
Veggene er ikke alltid av mur, og det er gjort endringer og foretatt åpninger som gjør at ild kan spre seg på overraskende måter. I flere tidsepoker ble slike gårder bygget uten flere rømningsveier. Og hvordan kommer man seg ut fra 4. etasje dersom trappeoppgangen er full av røyk?
 
Still spørsmål om sikkerhet
Vi oppfordrer dere som leier til å sjekke at varslere, slukkeapparater, rømningsveier, branntau er på plass, og til å snakke om sikkerheten med de man leier sammen med:
 
 • Hvordan forebygger vi brann?
 • Er det noen som har uheldige vaner?
 • Hvordan øker vi sikkerheten?
 • Hvordan opptrer vi når brannen er et faktum?
 
Kravet stilles vel så sterkt til utleierne:
 
 • Ingen må leie ut uten at sikkerheten er ivaretatt.
 • Still deg ikke i en situasjon der du klandrer deg selv etter en dødsbrann.
 
Kilde: Forbrukerrådet

Brannfarlige væsker og gasser
 
Bensin, rødsprit, lynol og lignende er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige. Det samme gjelder gasser som propan. Det skal ofte ikke mer enn en gnist til før det tar fyr eller eksploderer. Det er derfor viktig at beholderne som væskene oppbevares i er tette og tydelig merket. Oppbevaring bør skje i et rom med god utlufting. Det finnes klare regler for hvor store mengder som er tillatt å oppbevare i boliger.
 
Følgende mengder er tillatt å oppbevare innendørs:
 
 • Bensin, rødsprit, lynol o.l.: 10 liter
 • Propan tilknyttet koking, belysning o.l.: 55 liter
 
Vær obs på at pussefilter som har vært benyttet til oljeprodukter kan selvantenne, og må kastes på egnet sted eller oppbevares i tette og ubrennbare beholdere.
 
Merk at det ikke er tillatt å lagre gass i kjeller eller garasje under terreng. Propan er tyngre enn luft og dermed vanskelig å lufte ut. Ved en eventuell gasslekkasje vil det være stor fare for eksplosjon. Følg gassvettreglene som er utarbeidet av gasselskapene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
 
 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken
 
I kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett, er det krav fra forsikringsselskapene at man skal ha automatisk slokkeanlegg. I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det også krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3.
 
 
 
Tilbud fra Teknisk Industrivern AS:
 
Teknisk Industrivern AS leverer automatiske slokkeanlegg i forskjellige størrelser passende til små, mellomstore og store kjøkken. Vi er autorisert til å utføre kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg etter produsentens bestemmelser.
 
Teknisk Industrivern AS kan også levere og monterere 6 liter håndslukkere, brannklasse F, etter forsikringsselskapenes spesifikasjoner.
 
Kontroll, ettersyn og vedlikehold utføres etter NS 3910.
 
Opplæring av berørt personell i virkemåte, bruk av automatisk slokkeanlegg med manuell utløsning og slokking med manuelt håndslokkerapparat er inkludert i leveransen.
 
 
Ta kontakt med vår avdelingsleder for service
Thorbjørn Seim, for mer informasjon.
Mobil:  932 29 322.
 

De vanligste brannfellene i hjemmet
 
Så lett kan det begynne å brenne, dersom du ikke tar de nødvendige forholdsreglene.
 
 
En av de nye fellene som har kommet, er biopeisene. Det kan være farlig hvis den allerede er varm og man heller på nytt brennstoff. Da kan det oppstå en gass som er farlig å tenne på, og mange har da opplevd å få flammen som oppstår, rett mot seg. Slike peiser har også falt ned fra veggen under bruk fordi de er feilmontert.
 
Røyken som oppstår når den blir liggende og ulme, kan faktisk føre til at man mister bevisstheten.
I tillegg forklarer han at man bør være svært påpasselige hvis man tar med elektrisk utstyr i sengen.
 
Du bør være forsiktig hvis du tar med en Laptop i sengen. Laptopen har en vifte under, og hvis den ikke har tilgang til luft kan det begynne å brenne på grunn av overoppheting. I tillegg anbefaler vi at man lader mobilen på dagtid, slik at man unngår å ha mobilen med opp i sengen.
 
Vær obs på dette:
Brann- og redningsetaten opplyser om at kravet for et brannsikkert hjem, er minst én røykvarsler i hver etasje – som skal kunne høres bra fra alle rom i huset, selv med døren lukket, og enten brannslukkingsapparat eller brannslange. Av brannårsakene som går igjen, finnes både levende lys, elektriske apparater og røyking på listen over de største brannfellene i hjemmet.
 
Komfyren
Tørrkoking av kjeler er det største problemet når det gjelder brann forårsaket av komfyren. Et godt tips er å vaske ventilatoren ganske ofte. Den kan samle opp mye fett og olje som blir værende. Hvis det begynner å brenne i en kjele på komfyren og flammene stiger, kan en uren ventilator bringe flammene med seg inn i rørsystemet, så pass på å vaske ventilatorfilteret i oppvaskmaskinen ganske ofte
Røyking
Røyking er en av de årsakene som fører til flest dødsbranner, blant annet ved røyking på sengen, opplyser brann- og redningsetaten. Det finnes fremdeles en del mennesker som røyker på sengen. Hvis man sovner og røyken havner i senga, kan den ligge og ulme lenge før det tar fyr. Røyken som oppstår når den blir liggende og ulme, kan faktisk føre til at man mister bevisstheten.
 
Levende lys
Levende lys fører ofte til alvorlige branner når det forlates og glemmes, og 20 prosent av alle branner kan spores tilbake til feil bruk av levende lys. I tillegg til at levende lys glemmes, er det også mange som setter lysene sammen i grupper, og da kan hele overflaten begynne å brenne fordi temperaturen blir for høy. Ikke bruk vann for å slukke – det vil ha samme effekt som å helle vann på brennende olje.
 
Elektrisitet
Feil ved elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er den vanligste årsaken til brann i hjemmet i dag, og er årsaken til hele 40 prosent av brannene som oppstår.
 
Sjekk at kontakter er skrudd godt og ordentlig fast, og at ting fungerer som det skal.
 
Vaskemaskiner og tørketromler
Vaskemaskiner og tørketromler bør ikke være i bruk mens du sover, og skru alltid av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og tørketrommelen når du forlater hjemmet. Det er i tillegg viktig å rengjøre lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk, fordi et tett lofilter kan gi høy varmeutvikling og i verste fall føre til brann.
 
Belysning og oppvarming
Lyspærer avgir mye varme. Men skal derfor være varsom med å bruke en sterkere pære enn hva som er anbefalt. Dersom du oppdager svimerker på en lampeskjerm, gardiner eller møbler, er det et tydelig forvarsel om du har en potensiell brannfelle.
Oppvarming med strømført ovn bør også gjøres med varsomhet. Ovner bør plasseres med god avstand til gardiner, møbler og annet brannbart materiale – og aldri tildekkes.
 
Hvis man skal fyre med ved må man sørge for at det er godt trekk, og at veden er tørr. Vær også varsom med asken når du skal kaste den, fordi glør kan ligge i opptil to-tre dager. Når du skal tømme aske, pass på at du lar den ligge i noe som ikke er brannbart.
 

VIKTIG MELDING - NY SAMARBEIDSPARTNER!
 
Tirsdag 29.11.2016 hadde jeg møte med daglig leder, Tommy Moe i fra vekterselskapet, Talos Sikkerhet. Han hadde et sterkt ønske om et møte med meg, med tanke på et fremtidig samarbeid med oss. Da jeg kjenner godt til ham som person og hans selskap, sa jeg ja til et slikt møte. Møtet vi hadde var svært hyggelig og konstruktivt.
 
Pga sterkere konkurranse, også i vekterbransjen ønsker Talos Sikkerhet å utvide sitt tilbud til sine kunder. Talos Sikkerhet ønsker i fremtiden å kunne tilby sine kunder brannvernstjenester, med oss som leverandør på disse. Valget på samarbeidspartner for Talos Sikkerhet falt naturligvis på oss, da vi er best på brannvern i Bergen!
 
Talos Sikkerhet har lokal eier og er lokal leverandør på vektertjenester i Bergen, spesielt til næringslivet i sentrum. Talos Sikkerhet representerer de samme verdier som Teknisk Industrivern AS, og er opptatt av Bergen og lokale samarbeidspartnere! Kort fortalt handler denne samarbeidsavtalen om at vi blir leverandør av brannvernstjenester for Talos Sikkerhet, og at Talos Sikkerhet er offisiell samarbeidspartner av Teknisk Industrivern AS.
Ved at Talos Sikkerhet også tilbyr sine kunder i Bergen sentrum brannvernstjenester, tilfører dette oss mer arbeid og nye kunder!!
 
Les mer om Talos Sikkerhet på nettet, www.talossikkerhet.no eller på Facebook.
 
 

Tenn levende lys i vintermørket - med våkent brannvett
 
November og desember er de månedene der det tennes flest levende lys i Norge. Det er liten tvil om at levende lys skaper god stemning, men de er også ofte er årsak til alvorlige branner.
 
Hold alltid levende lys under oppsikt.
Forlat aldri rom med levende lys. Dersom du må forlate rommet uten at det er andre til stede, slokk lysene. Pass også på at du ikke sovner fra levende lys. Ved festlige anledninger der det nytes alkohol, sørg for at minst én person holder seg edru nok til å huske å slokke lysene når festen er over.
 

Trygg og varm fyring
 
Fyrer du riktig unngår du brann! I tillegg ivaretar du miljøet og sparer penger.
 
Moderne ildsteder gir bedre økonomi og øker effektutnyttelsen. De er sikrere, forurenser mindre og gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ildsteder. Nye ildsteder sparer dermed både lommeboken og miljøet. Moderne ildstder bruker vanligvis etterbrenningsteknologi med dobbelt hvelv. Dette er en enkel og virkningsfull teknologi. Prinsippet er å tilføre ny frisk forvarmet sekundærluft over bålet i ildstedet. Man kan lett se om ildstedet er rentbrennende. I bakkant av brennkammer vil man se små hull hvor den forvarmede luften kommer inn.
 
Før du kjøper nytt ildsted, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ildsteder som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Vi anbefaler toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring. Skifter du ut din gamle peis eller ildsted med en ny rentbrennende, kan du være med på å redusere svevestøvet med opptil 90 %. Reduseres svevestøvet hjelper det også alle med astma og allergiplager.
 
 

Trygt på hytta med brannvett
 
Kos på hytta med stearinlys, fyr på peisen og elektriske apparater som får varmesjokk kan fort ende galt hvis du ikke bruker brannvett
 
Levende lys, propangass, parafinlamper, vedovn, peis og ovnsrør med mye sot kan bli brannfeller hvis du ikke er oppmerksom. Derfor bør du også ha røykvarsler som fungerer i alle rom der det sover folk, brannslokkingsapparat som virker og aller helst en vannslange.
 
Dersom brann oppstår, fungerer en vannslange aller best til slokking. Et pulverapparat er tomt på sekunder, og er det ikke i ettersett hvert 5. år og snudd årlig, kan innholdet ha forsteinet seg.
 
 

Brannsikkerhet på arbeidsplassen
 
I likhet med generell brannsikkerheten i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være godt forberedt og handle riktig når det begynner å brenne, er det viktig at nødvendige kriterier blir lagt til grunn på arbeidsplassen. Jo høyere krisebevissthet man har, jo lettere er det å oppdage når kriser er i utvikling. Brann er en alvorlig hendelse, som ofte får store konsekvenser for de som rammes. Kun enkle tiltak kan være nok til å forebygge, unngå eller begrense dette.
 
 

Dette bør du vite om røykvarslere.
 
Riktig type og riktig plassering
Skulle ulykken først være ute, da bør du ikke bare være sikker på at du har en røykvarsler som fungerer, men også at den er montert på riktig sted i huset. Å ha røykvarslere i hjemmet er en billig livsforsikring for deg og familien din, men dessverre er det mange som er forvirret når det gjelder både antall, type og plassering av denne lille dingsen. Ifølge en stor undersøkelse Forbrukerrådet.no nylig utførte, er det nemlig mange som synes det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan man skal benytte og plassere røykvarslere for å best beskytte hjemmet mot brann og giftig røykutvikling.
 

Derfor bør du ikke lade mobilen ved sengen
når du sover
 
Er du en av dem som setter mobilen til lading ved siden av sengen når du legger deg? Det kan i verste fall være livsfarlig. Ikke lad mobilen ved eller i sengen. Mobilen kan bli så varm at den tar fyr, og den vil da utskille giftig røyk. Den røyken er så skadelig at du kan sovne inn for godt før du merker noe. Sørg også for å kun bruke originalladere som er kjøpt fra autoriserte produsenter.
 

Advarer mot brannfare ved å lade elbil hjemme
 
Å lade Teslaen hjemme blir som å drifte en liten leilighet i tillegg til eneboligen - på samme kurs. Her er 7 tips for sikker lading.
 
Populariteten til elbilen har eksplodert
Nå er det nesten 50.000 elbiler på norske veier, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Flere elbiler på veiene er selvfølgelig veldig bra. Samtidig er det elektriske anlegget i mange hus og garasjer ikke bygget for å håndtere lading av elbil. Vi står overfor en ny og alvorlig utfordring for brannsikkerheten i norske hjem.
 
Strømforbruket kan fort øke med 20 prosent hvis du lader elbilen hjemme. En elbil med et normalt kjøremønster på 15.000 kilometer i året, og som bruker 0,2 kWh/km, vil ha et årlig strømforbruk på rundt 3000 kWh. Til sammenligning bruker en husholdning i snitt 16.000 kWh elektrisk strøm i året, ifølge Statistisk sentralbyrå.
 
 

BRANNsekk for barnehager!
 
Våren og sommeren er i anmarsj, og det er tid for å være ute i naturen og å kose seg med bål og grill. Med mange smårollinger er det viktig å være forberedt på at det kan oppstå forbrenning eller tilløp til brann. Teknisk Industrivern AS har derfor spesialprodusert en BRANNsekk som inneholder førstehjelpsutstyr med tanke på små branntilløp og lettere forbrenningsskader, etter idé fra Damsgård barnehage. BRANNsekken er blitt populær, og på oppfordring har vi nå produsert flere sekker.
 
Hvis interesse, vennligst ta kontakt med oss på jarle.samdal@teknisk-industrivern.no for informasjon og bestilling.

Vi arrangerer
kurs og øvelser
Leverandør til
Bryggen i Bergen
Velkommen
til kurs
Vi sponser tønnebålet
på Laksevåg
 
Ute på oppdrag
i Bergen
Brannvernuke
BRANNsekk til
Våre reflekser har
også nådd Chiang Rai
i Thailand !