Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg

Telefon: 90 81 82 90 - tiv@teknisk-industrivern.no

 
 
Vi arrangerer
kurs og øvelser
 
Leverandør til
Bryggen i Bergen
 
Velkommen
til kurs
 
Ute på oppdrag
i Bergen
 
Brannvernuke
i barnehagen
 
BRANNsekk til
barnehager
 
Våre reflekser har
også nådd Chiang Rai
i Thailand !
 
Silje har kjøpt den ! Har du ? Årets julepresang, TUNDRA skumslukker 
Branntrygg sommer
 
Vi kan ennå oppleve sol og sommer før vinteren setter inn, så derfor kommer vi med noen viktige påminnelser for å fremme en branntrygg sommer.
 
HUSK RØYKVARSLER OG SLOKKEUTSTYR PÅ FERIE!
Husk røykvarsler og slokkeutstyr både på hytten, i båten, i bobilen og campingvognen. Sjekk at røykvarsleren virker. Ta gjerne med et nytt batteri eller en reiserøykvarsler. Sjekk også at slokkeutstyret ditt fungerer og at det er lett tilgjengelig. Det kan være lurt å montere gassvarsler og CO-varsler om du har aggregat eller dieseldrevet varmeapparat. Kullosgassen er luktfri og vanskelig å oppdage.
 
BRUK AV GASS
Sørg alltid for å kontrollere at gassutstyr i båt, campingvogn og bobil er montert slik at det ikke skades eller løsner. Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Sjekk jevnlig slanger og koblinger for lekkasjer ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg. Vær forsiktig med bruk av åpen ild i nærheten av gassutstyr.
 
PÅ CAMPINGPLASSEN
Gjør deg kjent med sikkerhetsreglene når kommer til en ny campingplass. Sjekk hvor brannslokkingsutstyret er. Plasser din campingenhet (campingvogn, telt eller lignende) i god avstand fra naboene dine. Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt. Åpen flamme må kun brukes ute i friluft. Ønsker du å grille, sjekk om campingplassen har egne plasser for dette.
 
TRYGG I BÅT
Fortøy i god avstand til andre båter, slik at det er mulig å slippe ut om en brann skulle oppstå. Elektriske anlegg, koke og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk. Stopp motoren og unngå røyking når du fyller bensin eller olje på båten. BÅLBRENNING Det er generelt forbud mot å gjøre opp bål i og i nærheten av skogområder mellom 15.  april–15. september.
 
Mange kommuner har imidlertid tilrettelagte bålplasser. Du trenger ikke melde inn eller søke om tillatelse for å tenne opp sankthansbål. Bålbrenning skal utføres på en forsvarlig måte, holdes under oppsyn og slokkes når man er ferdig. Ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Bålbrenning skjer på eget ansvar. Ta hensyn til naboer ved brenning av hageavfall. Røyken er ofte til plage for de som har astma og andre luftveisproblemer
 
GRILLVETTREGLENE
All grilling skal foregå utendørs. Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm og la aldri barn og kjæledyr være alene i nærheten av en tent grill. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. Aske fra grillen må tømmes i egnet beholder med lokk.
 
ENGANGSGRILL OG KULLGRILL
Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden. Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill. Vær varsom ved opptenning av grillen, og bruk kun tennvæske.Ha alltid slokkemiddel tilgjengelig, for eksempel en hageslange, en bøtte vann eller et brannslokkeapparat. Sjekk at grillen er helt slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med rikelige mengder vann etter bruk.
 
GASSGRILL 
Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, sjekk at alle blussene er stengt.
Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
Når grillingen er over, sjekk at både gassblussene og flaskeventilen er steng
 
Kilde: Bergen Brannvesen
 

 
Brannvern er jobb nummer en !
 
Årlig besøker 1,43 millioner mennesker Bryggen i Bergen. Det er en stor bekymring for oss at vi vil slite med å evakuere så mange. Det sier direktør i stiftelsen Bryggen Bernt-Håvard Øyen.
 
Teknisk Industrivern AS har levert 102 pulverapparater.
 
 
 
 

 
Ny mobil røykcontainer!
 
Teknisk Industrivern AS har fått på veien ny mobil røykcontainer!  Denne bruker vi på alle våre brannvernkurs ute hos våre kunder.Denne er meget etterspurt og populær. I denne containeren, får vi ved hjelp av røykmaskiner demonstrert på en god måte røyk/branngasspredning i branner, hvor viktig det er med tidlig varsling og ikke minst , godt merkede rømningsveier.
 
Vi kan BERGEN, vi kan BRANNvern!
 
 
 

 
BRANNsekk for barnehager!
 
Våren og sommeren er i anmarsj, og det er tid for å være ute i naturen og å kose seg med bål og grill. Med mange smårollinger er det viktig å være forberedt på at det kan oppstå forbrenning eller tilløp til brann. Teknisk Industrivern AS har derfor spesialprodusert en BRANNsekk som inneholder førstehjelpsutstyr med tanke på små branntilløp og lettere forbrenningsskader, etter idé fra Damsgård barnehage. BRANNsekken er blitt populær, og på oppfordring har vi nå produsert flere sekker. Hvis interesse, vennligst ta kontakt med oss på jarle.samdal@teknisk-industrivern.no for informasjon og bestilling.
 
Ha fortsatt en trygg og brannvernvennelig førsommer!
Har du hørt ?
 
Nye håndslokkere
 
OREX
pulver Håndslokkere
 
    
             Vår nye håndslokker
6 liter skum / F
 
Deltronic
Røykvarsler
 
Brannteppe
 
Tundra Slokkespray