Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
Dette bør du vite om røykvarslere.
 
Riktig type og riktig plassering
Skulle ulykken først være ute, da bør du ikke bare være sikker på at du har en røykvarsler som fungerer, men også at den er montert på riktig sted i huset. Å ha røykvarslere i hjemmet er en billig livsforsikring for deg og familien din, men dessverre er det mange som er forvirret når det gjelder både antall, type og plassering av denne lille dingsen. Ifølge en stor undersøkelse Forbrukerrådet.no nylig utførte, er det nemlig mange som synes det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan man skal benytte og plassere røykvarslere for å best beskytte hjemmet mot brann og giftig røykutvikling.
 
Ikke nok å følge myndighetenes krav
Som eier av en normal bolig er man ifølge norske myndigheter pålagt å sørge for at det finnes en røykvarsler på gangen utenfor der hvor man har soverom. I tillegg spesifiserer forskriften at røykvarsleren må kunne høres gjennom en lukket soveromsdør. Dette, mener Forbrukerrådet, er et krav som rett og slett er for beskjedent.
 
Det er viktig å teste røykvarslerne dine regelmessig.
Testknappen bør du trykke på både titt og ofte, mener ekspertene. Minimum en gang i måneden.
 
Jo flere, jo bedre
Røykvarslerne skal både oppdage brann og varsle deg når den har oppdaget brannen. Derfor er det ifølge ekspertene viktig å plassere seriekoblede røykvarslere både i rommene der det er størst risiko for at brann skal oppstå - og i rommene der det er størst sjanse for at varslerne vil vekke deg og din familie.
 
Disse rommene bør du prioriteres
Ifølge Forbrukerrådets undersøkelse strides de lærde litt om hvilke rom som absolutt burde være utstyrt med røykvarsler, blant annet fordi at kjøkkenet gjerne er det rommet i huset hvor fleste branner oppstår - men også det rommet hvor man mest sannsynlig vil oppleve flest "falske alarmer" under matlaging.
 
- Voksensoverom, barnesoverom og stuen er aller viktigst, fastslår rapporten.
- Deretter kommer kjellerstuen og gangen utenfor voksensoverommet.
 
Optiske røykvarslere er best
Det finnes i utgangspunktet to typer røykvarslere, optiske og ioniske. Optiske røykvarslere er basert på prinsippet om at partikler i luften bryter lys. Varsleren inneholder både en lyskilde og en lysmåler. Lysmåleren registrerer vanligvis ikke noe av lyset fra lyskilden, men når et visst antall partikler har trengt inn i varsleren, vil lysstrålen brytes og treffe lysmåleren. Optiske røykvarslere kalles ofte «ulmevarslere», fordi de er spesielt gode til å registrere ulmebranner.
Ulmebranner kjennetegnes ved at en glo eller liten flamme utvikler giftig røyk som sprer seg langsomt.
 
Ifølge mange tester er det ingen tvil om at ioniske røykvarslere er ganske mye senere på å oppdage ulmebranner enn optiske varslere. Ioniske røykvarslere er basert på prinsippet om at ionisert luft er elektrisk ledende og at luftens ledeevne påvirkes av blant annet røykpartikler. Ioniske røykvarslere er gode til å registrere åpne flammer. Disse vil for eksempler reagere raskere på stekeos, vanndamp og raske temperaturendringer.
 
Tenk kvalitet fremfor pris
Godkjente røykvarslere skal være merket NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235. De skal i tillegg være CE-merket.
 
Teknisk Industrivern AS har røykvarslerne du trenger.

Brannsikkerhet i fritidsbåt
 
Brann og eksplosjon er fryktede hendelser. Spesielt om bord i en fritidsbåt med trang innredning, begrenset plass og begrensede rømningsmuligheter kan brann og eksplosjon få tragiske følger.
 
Så vel vante sjøfolk som tidligere landkrabber tilbringer stadig mer av sin fritid i båt. Mange familier anskaffer seg fritidsbåt. Det har ført til at den norske fritidsbåtflåten har økt betraktelig de siste tiårene. I midten av 1970-årene anslo man at antallet fritidsbåter var ca. 300 000. I dag anslår man dette tallet til å være over én million.
 
Det er brennstoffet (bensin eller diesel) om bord som representerer den største risikoen for brann. Teknisk svikt er den vanligste brannårsaken. Ved hjelp av jevnlig vedlikehold og nøye kontroll av drivstoffanlegget kan du forebygge slike ulykker.
 
Hvert år er det ca. 250 branntilfeller i fritidsbåter. Det foreligger ikke eksakte tall over antall havarier ved brann og eksplosjon, men man anslår dette tallet til å ligge mellom 50 og 60 båter hvert år.
 
Disse tallene frykter man kan komme til å øke i årene som kommer, etter hvert som de store "årskullene" av båter begynner å trekke på årene. En regner med at det vil være nødvendig med omfattende vedlikehold etter 5-6 år. De tradisjonelle båttypene med enkle installasjoner, brukt av tradisjonelle båteiere, vil i økende grad bli erstattet med en langt mer komplisert båtflåte. Man frykter at vedlikehold og kontroll av installasjoner ikke lenger kan gjøres tilfredsstillende og med enkle midler av båteieren selv.

Advarer mot brannfare ved å lade elbil hjemme
 
Å lade Teslaen hjemme blir som å drifte en liten leilighet i tillegg til eneboligen - på samme kurs. Her er 7 tips for sikker lading.
 
Populariteten til elbilen har eksplodert
Nå er det nesten 50.000 elbiler på norske veier, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Flere elbiler på veiene er selvfølgelig veldig bra. Samtidig er det elektriske anlegget i mange hus og garasjer ikke bygget for å håndtere lading av elbil. Vi står overfor en ny og alvorlig utfordring for brannsikkerheten i norske hjem.
 
Strømforbruket kan fort øke med 20 prosent hvis du lader elbilen hjemme. En elbil med et normalt kjøremønster på 15.000 kilometer i året, og som bruker 0,2 kWh/km, vil ha et årlig strømforbruk på rundt 3000 kWh. Til sammenligning bruker en husholdning i snitt 16.000 kWh elektrisk strøm i året, ifølge Statistisk sentralbyrå.
 
Stor belastning på elanlegget
-Å lade Teslaen hjemme blir som en drifte en liten leilighet i tillegg til eneboligen - på samme kurs. Når du lader elbilen utgjør det en stor belastning på det elektriske anlegget, og ofte over flere timer. Det gir fare for varmegang i ledningsnettet, som kan ende med brann. Felles garasjeanlegg er spesielt brannfarlige.
 
Tips for sikker ladning av elbil hjemme:
 
  1. Test det elektriske anlegget før du lader elbilen første gang.
  2. Stikkontakten du bruker til lading bør ha en dedikert strømkurs med 16A sikring.
  3. Ha jordfeilbryter i kursen du lader på.
  4. Om du bruker skjøteladning må ikke ladestrømmen være over 8A. Ladningen må overvåkes ved å kjenne på om det blir temperaturøkning i kabel eller kontakter.
  5. Hvis du bruker kabelsnelle må du sørge for at hele lengden trekkes ut. Da unngår du varmeutvikling i det som ligger igjen på snellen.
  6. Sjekk om du har 230V IT eller 230V/400V TN-system, siden det kan påvirke typen lading i elbilen.
  7. Sørg for god brannsikring av garasjen hvor du lader elbilen. Innvendige gipsplater og isolasjon med høy varmemotstand er gode løsninger.
 

Brannvern er jobb nummer en !
 
Årlig besøker 1,43 millioner mennesker Bryggen i Bergen. Det er en stor bekymring for oss at vi vil slite med å evakuere så mange. Det sier direktør i stiftelsen Bryggen Bernt-Håvard Øyen.
 
Teknisk Industrivern AS har levert 102 pulverapparater.
 
 
 

BRANNsekk for barnehager!
 
Våren og sommeren er i anmarsj, og det er tid for å være ute i naturen og å kose seg med bål og grill. Med mange smårollinger er det viktig å være forberedt på at det kan oppstå forbrenning eller tilløp til brann. Teknisk Industrivern AS har derfor spesialprodusert en BRANNsekk som inneholder førstehjelpsutstyr med tanke på små branntilløp og lettere forbrenningsskader, etter idé fra Damsgård barnehage. BRANNsekken er blitt populær, og på oppfordring har vi nå produsert flere sekker.
 
Hvis interesse, vennligst ta kontakt med oss på jarle.samdal@teknisk-industrivern.no for informasjon og bestilling.

Vi arrangerer
kurs og øvelser
Leverandør til
Bryggen i Bergen
Velkommen
til kurs
Vi sponser tønnebålet
på Laksevåg
 
Ute på oppdrag
i Bergen
Brannvernuke
BRANNsekk til
Våre reflekser har
også nådd Chiang Rai
i Thailand !